Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanlar, karşılarında CTP’yi bulacak!

CTP, “Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanlar, karşılarında CTP’yi bulacak!” başlıklı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması şu şekilde:

Kıbrıs Türk halkının yıllardan beri biriktirmiş olduğu demokratik siyasal kültürü korumanın ve toplumsal varlığımızın gelişip kökleşmesinin başat aktörlerinden biri olan CTP, yıllardan beridir, halkımızın kendi kendini yönetmesi için mücadele vermektedir.
2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beridir Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin artarak devam etmekte olduğu ve bu süreçlerden başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm tarafların zarar gördüğü ortadadır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay’ın dün gerçekleştirmiş olduğu ziyareti esnasında vermiş olduğu mesajlar, bu çerçevede ortaya çıkan son örnek olarak karşımızda durmaktadır.
Sn. Oktay, açıklamalarında Kıbrıs Sorununun çözümünün ancak “BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının kabulüyle” mümkün olabileceğini söylemektedir. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin de çok iyi bildiği üzere; BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıs adasının iki siyasal eşitinden biri olarak tanımaktadır. Kıbrıs Türk halkı siyasal eşitliğini elde edebilmek için büyük mücadeleler vermiştir ve bu eşitlik tüm taraflar için geçerlidir. Kıbrıs Türk halkı siyasal eşitliğine dayanarak, 2004 yılında eşzamanlı olarak gerçekleştirilen referandumlarda çözüm istencini yüzde altmış beş evet ile uluslararası toplum önünde de tescil ettirmiştir.
Aradan geçen süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Sorununda farklı bir yaklaşım içerisine girmiş olması Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitliği noktasında elde etmiş olduğu kazanımları ve bunun bir BM parametresi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.
CTP, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın kabul ettiği ilkelere bağlı olarak Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasal eşitliğine dayalı bir federasyonu tereddütsüz biçimde desteklemeye devam etmektedir.
Bu nedenle uluslararası toplum önünde tescil edilmiş olan siyasal eşitliği çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın tamamında söz hakkı olduğunu söylemekten vazgeçmeyen CTP’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hakkından feragat etmesini kimse beklememelidir.
CTP; Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılacak her türlü girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı olarak yapılması gerektiğini savunmakta ve toplumumuzun iradesi hilafına yapılan işlerin ve açıklamaların karşısında durmaya devam etmektedir.
Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında ortaya atılan “Külliye” projesine hayır dediğimizi bildirir, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanların, karşılarında CTP’yi bulacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.