Sosyalist Enternasyonal üyeleri Lizbon’da ‘kriz’ ve ‘kadın’ı tartıştı. Kıbrıs’tan katılan CTP’li heyet, ülke ve bölgedeki gelişmeleri aktardı, Türkiye’ye bağımlı hale gelen ekonominin kadın üzerindeki etkilerini paylaştı:

CTP Kadın Örgütü Başkanı Sibel Sorakın ve Dış İlişkiler Sekreteri Fazilet Özdenefe, Sosyalist Enternasyonal’in Lizbon’da gerçekleştirilen konsey toplantısına katıldı.  Bu yıl, ‘uluslararası finansal kriz ve kadın üzerindeki etkisi’ ana başlığı altında toplanan Sosyalist Enternasyonal  Kadın Konseyi,  1-2 Şubat tarihlerinde birçok ülkenin katılımıyla 2013’ün yol haritasını belirledi.

Toplantının ilk gününde Portekiz Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Antonio Jose Seguro  ve partinin  ilk kadın genel başkanı da olan Başkan Maria de Belem Roseira konuşma yaptı. Portekiz’de ilk kez sosyalist parti döneminde Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı kurulduğunu aktaran Roseira, ‘doğum’ izinlerinin ‘ebeveyn’ izni olarak revize edildiğini böylece çocuk bakımına kadın ve  erkeğin eşit katkısının da desteklendiği belirtti.

Angola, Mısır Arjantin, Finlandiya ve Kamerun’dan katılan konuşmacılar global ekonomik krizin kendi ülke ve bölgelerini özellikle de kadınları nasıl etkilediği ile ilgili değerlendirmelerde bulundular ve krizden çıkışın kadın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın yolları ile ilgili önerilerini sundular. 

MUHAFAZAKÂR GÖRÜŞ YÜKSELİŞTE

Toplantılarda, krizin en kötü sonuçlarından biri olarak kadının rolü ile ilgili muhafazakar görüşlerin yükselişe geçmesi, kadına yönelik şiddetin dünya genelinde artış göstermesi vurgulandı. Özellikle Mali’deki kadınların durumunun çok kritik olduğu belirtilirken, Afrika kıtasındaki kadınların krizden çok daha kötü şekilde etkilendiği kaydedildi. Toplumun genelinde etkili olacak ve hayatın her alanı ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanırken, kadınların sadece kadın oldukları için değil en az erkekler kadar yeterli ve daha da sağduyulu oldukları için siyasette yer almalıları gerektiği belirtildi.

Neoliberal küreselleşmenin sonucu oluşan global ekonomik krizin bedelini en fakirlerin ve özellikle de kadınların ödediği belirtilirken ülkelerdeki işsizlik ile yiyecek fiyatlarındaki artışın,  kadına şiddeti   ciddi boyutta tetiklediği aktarıldı. Bu süreç içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının pahalı ve gereksiz olarak algılandığı ancak aslında devletler için esas tehlikenin bu politikaların eksikliği sonucu artacak olan sosyal ayrımlar, eşitsizlikler ve bunların zaman içerisinde getireceği daha ağır maliyet ve bedeller olacağı belirtildi.  

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Dünya genelinde vergilendirmelerin hayata geçirilerek varlıkların daha adil dağıtılması, tüm politikaların temeline insan haklarının oturtulması, cinsel şiddetin ve tecavüzün savaş silahı olarak kullanımının sonlandırılması, cinsiyet eşitliğinin sosyal ve ekonomik gelişmenin itici gücü olduğunun fark edilmesi, gelişmekte olan ve fakir ülkelere yapılan yardımların azaltılmaları, kadınların ekonomik bağımsızlığının sağlanması için çalışma hayatına ulaşımının sağlanması konularında karar üreten Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi çalışmalarını tamamladı.

ÖZDENEFE: TÜRKİYE’YE DAHA DA BAĞIMLI HALE GELDİK

Katılımcıların ülke ve bölgelerindeki sorunları aktardığı toplantılarda söz alan CTP Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Fazilet Özdenefe ise Kuzey Kıbrıs’ın hala daha dünyadan kopuk olduğunu, Kıbrıslı Türklerin izolasyonlar alt