Dayanışmanın önünü hep birlikte açalım

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, dayanışmanın hep birlikte önünün açılması gerektiği çağrısı yaptı. Açıklama şu şekilde:

Doğal afetler, insan veya ırk ayrımı yapmaz. İnsanoğlunun en aciz kaldığı doğal afetler arasında olan depremler sonrasında tüm ülkeler ve toplumlar felaketzedelerin yardımına koşmak için dayanışmaya girerler. Meydana gelen mal ve can kayıplarının ancak bu şekilde asgariye indirilebildiği gerçeğinden hareketle, Kıbrıs genelinde de bu dayanışmanın sergilenmesi ve bir insanlık örneği teşkil etmesi hepimizin asgari sorumluluğudur. Bu dayanışmanın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması için ilgilileri gereğini yapmaya çağırıyoruz.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy
09.02.2023