‘Batırdığı belediye bütçesinin faturasını çalışanlara kesen’ LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları’na kamuoyu önünde ‘açık mektup’la hesap soran CTP-BG’li meclis üyeleri “Başkan kendisinin işe aldığı 148 kişi ve sayısı bilinmeyen Kültür-Sanat Birimi’ndeki personelin akıbetinin ne olacağını kamuoyuna açıklasın” dedi.

CTP-BG’li Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyeleri, belediye bütçesini batıran Başkan Cemal Bulutoğluları’nın faturayı çalışanlara kesmeye çalıştığına dikkati çekerek, bunun insanlıkla bağdaşmadığını bildirdi.
Başkan Bulutoğluları’na hitaben ‘açık mektup’ yayınlayan CTP-BG’li LTB Meclis Üyeleri, Başkan’ın kendi başına işe aldığı 148 kişi ile sayısı bilinmeyen Kültür-Sanat Birimi’ndeki personelin akıbetinin ne olacağının da açıklanmasını istedi.
Cemal Bulutoğluları’nın göreve geldiği günden itibaren tamamen devre dışı bıraktığı Belediye Meclisi’ni şimdi gelinen noktada işten atacağı insanlarla ilgili ‘suç ortağı’ yapmaya çalıştığına dikkat çekilen mektupta, Başkan’ın grevin hemen ardından toplantıya çağırdığı mecliste Toplu İş Sözleşmesi Komitesi’nden ‘yetki alanı dışında görev’ talep ettiği de belirtildi.
CTP-BG’li meclis üyeleri adına LTB Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları’na hitaben kaleme alınan ‘açık mektup’ta şöyle denildi:
 “Yasalara ve yıllardır tüm uyarılara rağmen, Lefkoşa Belediyesi’ni bir tiyatro sahnesine çeviren, kendini fakir fukara babası olarak gösterip insanlara umut dağıtarak kendi acımasız oyununu oynayan LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları 3 Aralık 2012 tarihinde Belediye Emekçileri Sendikasının süresiz grev kararı neticesinde, işlediği suça ortak bulmak amacıyla Belediye Meclisi’ni toplamıştır.
Lefkoşa Belediyesi Meclisi aynı gün içinde acil gündemle toplanıp Daimi İşçi kadrolarının en geç 13 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılması kararını almıştır. Buraya kadar normal görünen fakat kendi içinde birçok mağduriyet anlamı taşıyan meclisin bu kararı neticesinde Başkan Cemal Bulutoğluları 4 Aralık Çarşamba günü; görevi toplu iş sözleşmesini görüşmek ve sendika ile toplu sözleşme pazarlığı yapmak olan Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu’nu toplantıya çağırmıştır. Toplantının başında komisyona yaptığı konuşmada ise komisyon üyelerinden intibakları yapılmış 454 memur, toplu iş sözleşmeli 230 işçi, bu iki kadro haricinde işe aldığı 284 geçici/sözleşmeli işçinin belirttiği bazı kriterlere göre ayırımının yapılmasını talep etmiştir. Bu kriterleri ise sabıka kaydı, emeklilik yaşı, işe devam durumu ve çalışanların performansı olarak ortaya koymuştur.
CTP’li Meclis üyeleri olarak soruyoruz:
1-) 6 personel çalıştırdığınız İnsan Kaynakları Biriminiz ne yapıyor?
2-) Kendi oluşturduğunuz İnsan Kaynakları Biriminin size rahatlıkla vereceği; sabıka kaydı, işe devam durumu, emeklilik yaşı gelmiş personel detayı gibi bir çalışmayı neden bu birimden değil de; bu konuda bu güne kadar hiçbir belge ve bilgi paylaşmadığınız meclis üyelerinden istiyorsunuz?
3-) Toplu iş sözleşmesi komitesinin böyle bir görevi yapma yetkisi olmadığını bilmiyor musunuz?
4-) Toplu İş Sözleşmesi Komitesinin yetkisi haricinde vereceği herhangi bir kararın mahkemeye götürülmesi durumunda kararın hükmen düşeceğinden haberiniz yok mu?
5-) Memurların Disiplin ve diğer çalışma koşullarının 65/2007 sayılı Personel yasası ile düzenlendiğini, hiçbir komite, komisyon veya kurum kararının bu yasanın emrettiği hükümlerin üzerinde olamayacağından haberiniz yok mu?
6-) Disiplin suçu işlemiş personelinizin olduğunu iddia ederken, neden yasalar tarafından oluşturulan disiplin kurulunu çalıştırmak yerine, meclis üyelerinin bu suçlar konusunda karar üretmesini bekliyorsunuz?
7-) 23 Kasım 2011 tarihinde Belediye Emekçileri Sendikası ile imzaladığınız Toplu İş Sözleşmesi Ek III, madde 3’te çalıştırdığınız işçilerin disiplin suçlarının tanımı ve bu konuda neler yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. Neye imza attığınızı bilmiyor musunuz?
😎 İmzaladığınız bu toplu iş sözleşmesine göre disiplin işlerinde meclis üyelerinin oy verme yetkisi dahi olmadığından haberiniz yok mu?
9-) 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası 124’üncü maddesinin Belediyeler Yasası’nın Belediye Meclisin görevleri arasında bulunan madde 48’in 9’uncu fıkrası “belediye personel kadrosunun oluşturulması, kaldırılması, değiştirilmesine karar vermesi” yetkisinin yürürlükten kaldırdığını bile bile böylesi bir görevi neden meclise yüklemeye çalışıyorsunuz?
10-) Lefkoşa Kültür Sanat Kurumu’nda çalıştırdığınız insanları neden çalışanınız olarak görmüyorsunuz? İşçileri kendi personeli gibi görmeyen bu anlayış yarattığı kaosu nasıl çözecek? Yoksa durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale mi getirecek merak ediyoruz.
Aslında Cevabı Çok Açık:
Yasa tanımazlığınız, kontrolsüz ihtirasınız ve çağ dışı yönetim tarzınız yüzünden Lefkoşa Belediyesi’ni içinden çıkılmayacak mali sıkıntıya soktunuz. Tek yöntem olarak ise bu güne kadar emeğini sömürdüğünüz işçileri işten çıkarmak olarak görüyorsunuz. Kendinize olan hayranlığınız o kadar büyük ki LTB’yi kurtarmak için aklınıza gelen bu insaniyetsiz çözümü uygulamaya koymak amacıyla sorumluluğu hiçbir şekilde yetkisi olmayan meclis üyelerine atmaya çalışıyorsunuz.
CTP’li Meclis Üyeleri Olarak Cemal Bulutoğluları’na Soruyoruz?
Toplu Sözleşme kapsamı dışında bırakacağın, 148 işçi ve daha sayısını bile bilmediğimiz Lefkoşa Kültür Sanat Kurumu’nda Arabahmet Şirketinde emeklerini sömürdüğün insanların akıbeti ne olacak? Bu insanların mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Derhal planlı projeli, yazılı açıklamalarınızı Lefkoşa Halkı, Meclisiniz, Sendika ve Personelinizle paylaşınız.”

CTP Basın Bürosu