Kadın Örgütü’nden mücadele çağrısı!

Ataerkil toplum yapısının bir sonucu olarak psikolojik, fiziksel, ekonomik ve duygusal şiddete maruz kalmak zorunda bırakılan kadınlarımız için daha fazla ses çıkarmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Gazete manşetlerinde yer alan kadın cinayeti rakamları meselenin ürkütücü boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu, şiddete karşı mücadeleye yönelik çalışmaların en erken zamanda başlatılması için bir uyarıdır. Kadınlara yönelik şiddet, bir insan hakları ihlalidir ve bu şiddeti önleyici yasaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeler sorgusuz, sualsiz derhal hayata geçirilmeli, kadın sığınma evleri yeniden gündeme getirilmeli, polis teşkilatında kadınlara ve çocuklara karşı şiddete karşı hızlı müdahale edilmesi için birimler kurulmalı, temel insan hakları evrensel beyannamesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin ilköğretim kuruluşlarında müfredata alınması ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Evde, işyerinde, kamu dairelerinde, sokaklarda kadınlara karşı uygulanan tacizlerden ve saldırılardan tüm siyasiler ile birlikte bütün toplumumuz sorumludur. Şiddete karşı mücadelede geç kaldığımız her gün toplum huzurumuzun zedeleneceği aşikârdır. Kadınlara karşı toplumsal zihniyet değişikliğinin sağlanmasına yönelik eğitimin her kademede takipçisi ve destekçisi olacağımızı hatırlatır, tüm kurumları kadınların şiddetten uzak bir yaşam kurmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almaya davet ederiz.

CTP Kadın Örgütü