CTP Eğitim Çalışma Grubu’nun ülkede yükseköğretimin geldiği son noktayı değerlendirdiği basın açıklaması şu şekilde:

Öngörüsüz, tutarsız, koordinasyonsuz yönetim anlayışı ülkemizdeki tüm alanlarda ciddi sorunlar yaşatmaya devam ediyor. Bu anlayışın “eğitimde güvenli ortamı” ortadan kaldıran iş bilmez karar ve uygulamaları, yükseköğretim alanını kaybetme noktasına getiren sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
Her anlamda ülkemizin en önemli katma değer lokomotifi olan üniversitelerimizin, hem yeni öğrenciler tarafından tercih edilmesi hem de var olan öğrencilerimizin öğrenimlerine devam etme isteklerini kaybetmemeleri son derece önemlidir. Bu bağlamda öncelikli olan, içinden geçmekte olduğumuz sürecin sıkıntı ve sınırlılıklarının da farkında olarak yükseköğretimde “planlı ve programlı” bir şekilde sürdürülebilir uygulamaların hayat bulmasıdır. Bu bağlamda aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

• Yükseköğretim kademesinde 2020 – 2021 akademik yılının ikinci (bahar) döneminin; en az %70’i zorunlu yüz yüze öğretim olacak şekilde Mart 2021 sonu itibariyle başlatılmak. Bu uygulamayla eşgüdümlü olarak;

• Yurt dışından gelecek tüm yükseköğretim öğrencilerinin; PCR testi ve 14 günlük karantina koşuluna bağlı olarak ülkeye girişlerinin gerçekleştirmek.

• Öğrencilerin karantina koşullarının hangi standartlarda olacağının önceden belirlenerek ilan etmek. Öğrencilerin karantina koşullarında da güvenli ve sağlıklı bir ortamda bulunacaklarını anlatan ve Covid-19 pandemisi kapsamında KKTC’de alınan tedbirleri içeren Türkçe-İngilizce materyaller hazırlayıp yayınlanmak.

• Üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarına, yaş gruplarını da dikkate alan bir anlayışla aşılama takviminde öncelik vermek ve bu takvimi en kısa sürede duyurmak.

Yukarıda belirtilenler, yükseköğretim alanında yaratılan sorunlar çerçevesinde dikkate alınması gerektiği düşünülen önerilerdir. Burada belirtilen tüm hususlar tartışılmaya ve geliştirilmeye açık olduğu gibi, orta ve uzun vadede yeni ve farklı önerilerle desteklenmesi gerekliliği de ortadadır. CTP Eğitim Çalışma Grubu’nun bu önerileri, ivedilikle ihtiyaç duyulan bu yöndeki tartışma ve hazırlıklara katkı yapmak amacıyla ortaya konulan çalışmadır. Bu yöndeki çalışmalar devam edecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Bu dönemde, karşı karşıya kaldığımız sorunların giderilmesinde yapabileceğimiz en büyük hatalardan biri geç kalmak suretiyle sorunların daha da büyümesine yol açmaktır. CTP Eğitim Çalışma Grubu, bu hataya düşülmemesi için, bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazırdır.

CTP Eğitim Çalışma Grubu
08.02.2020