Soyer’in konferans konuşması engellendi: Konferans başkanına mektup

Berlin’in Birleşmesinin 25. Yıldönümü kapsamında düzenlenen konferansa katılım için davet alan Ferdi Sabit Soyer’in konuşması bilindik zihniyet tarafından engellendi. Ferdi Sabit Soyer’in konferans başkanına yazdığı mektupta, “Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını yok sayan hegemonyacı mantıklar, ne beni, ne Kıbrıs Türk halkını, AB ideallerinden ve Ortak Yurdumuz Kıbrıs’ı Federal temelde, siyasi eşitlik içinde, BM Parametreleri zemininde birleştirme hedefinden uzaklaştıracaktır” sözleri yer aldı.

Berlin’in Birleşmesinin 25. Yıldönümü ile ilgili ICD’nin, Almanya’nın Başkenti Berlin’de düzenlediği, “Duvarsız Bir Dünya” temalı uluslararası bir konferansa davet aldım. Buna katılmaya özellikle katılımcıları da gördükten sonra karar verdim. İçte bazı çevrelerin bilinen yaklaşımlarına karşın, bu Konferans’a katılımın da oldukça önemli olduğuna da karar verdik. Meclisimize en az mali külfet getirecek şekilde bu Konferansa katılım için gereken her çalışma yapıldıktan sonra, maalesef son dakika Konferansta konuşma yapmam, malum zihniyetle engellendi. Bu nedenle söz konusu Konferansa katılımımız gerçekleşmemiştir. Konferansı düzenleyen “Institue for Cultural Diplomacy” ve onun Sayın Genel Direktörüne aşağıda belirttiğim yazıyı yolladım. Saygı ile Kıbrıs Türk kamuoyuna duyurmak isterim.

Ferdi Sabit Soyer
CTPBG Mağusa Milletvekili.
08.11.2014

“Sayın Mark C. Donfried
Berlin’in Birleşmesinin 25. yıl kutlamalarına dönük nazik davetiniz çok önemli idi. Çünkü Berlin’in ve Almanya’nın Birleşmesi, yalnız Berlinliler ve Alman Ulusu için önemli değildi. Dünya’da dini, ulusal, ideolojik, siyasi ve etnik nedenlerle yaşanan tüm çatışma ve bölünmelere karşı, demokratik birliğin en önemli örneği olmuştur. Bu Birleşmenin verdiği demokratik sinerji yalnız Almanya ve Berlin’e değil, tüm Avrupa ve dünyaya dönük olmuştur.
Soğuk savaşın bitmesinin çok önemli bir ayağını oluşturan bu adım, ülkem Kıbrıs ve Başkenti Lefkoşa’nın süren bölünmesini gidermek için mücadele verdiğimiz, BM Parametrelerine bağlı, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği içeren Federal Birleşik Kıbrıs hedefi içinde, çok önemli bir demokratik örnek olmuştur.
Bu nedenle, günümüzde Barış ve Demokratik Federal birleşme temelinde, Kıbrıs sorununa barışçı çözüm bulma çabalarının devam ettiği, ama görüşme sürecine dönük sorunların da yaşandığı günümüzde, böylesi bir konferanstan çıkacak mesaj çok önemli idi.
Bu nedenle bu nazik davetinize katılmayı olumlu olarak karşıladım. Ancak üzülerek öğrendim ki tarihi ciddi bir demokratik ve siyasi sorunun çözümünün bu önemli yıl dönümünde, bu konferansa davet edilmem ve katılımım, toplumsal aidiyetim ve kimliğim nedeni ile sorun olmuş.
Bu nedenle son anda sizden aldığımız bilgiye göre, KKTC Eski Başbakanı olarak katılımcı olmam, bazı katılımcıları rahatsız etmiş. Bu yüzden iptal konusu gündeme gelmiş.
Demokratik Birleşmenin bu yıl dönümünde, tarihi husumet ve hegemonyacı bir mantıkla, katılımımı sorun olarak gören bazı katılımcıların bu tutumunun, ne Kıbrıs sorunun Federal çözümüne, ne de AB’nin hala demokratik birliğini sağlayamayan tek üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu sorunun aşılmasına bir katkı sağlamaktan uzak olduğunu açıklıkla vurgulamak isterim.
Bu mantık, aksine, bölünme ve çatışma kültürüne katkı sağlar. Bu nedenlerle Berlin’in Birleşmesinin 25. Yılında, bu çok önemli adımın yıl dönümünde diğer davetliler gibi katılımcı olamayacağım. 25 yıl önce yıkılan ve Berlin’i zoraki bölen Duvarın, Alman halkını ve Berlinlileri, birlik ve demokratik birleşme hedefinden asla uzaklaştıramadığı gibi, bu nazik davetinize katılımımı engelleyen, dışlayıcı, ötekileştirici ve Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını yok sayan hegemonyacı mantıklar, ne beni, ne Kıbrıs Türk halkını, AB ideallerinden ve Ortak Yurdumuz Kıbrıs’ı Federal temelde, siyasi eşitlik içinde, BM Parametreleri zemininde birleştirme hedefinden uzaklaştıracaktır.
Kıbrıslı Rumlar kadar, Kıbrıs Adası’nın parçası olan Kıbrıslı Türkler olarak; dini, etnik ve ulusal tüm ayrımcılığa karşın, her toplumun kendi kimliği ve değerleri ile demokratik birlik ve saygı içinde yaşayacağı bir Kıbrıs için, toplumsal varlığımızı yok sayan tüm anlayışları utandırarak, insani, barışçı ve demokratik değerlere ulaşmak için gayretimiz ve mücadelemiz devam edecektir. 25. Yıl önce önemli bir sorunun çözümünün kutlanmasında, kimlik ve toplumsal aidiyetimin sorun yapılmasından duyduğum üzüntüye size açıklıkla belirtmek isterim.
Buna karşın, Berlin’in, Birlik içine girdiği bu 25. yılı içtenlikle kutlar, gerek Berlin’in, gerekse Almanya’nın birliğinin gerçekleşmesini sağlayan Berlinlileri ve tüm Alman halkını ve bu güzel olayın gerçekleşmesinde emeği olan tüm siyasileri, sivil toplum örgütlerini ve insanları saygı ile selamlarım.

CTP Eski Genel Başkanı ve KKTC Eski Başbakanı Ferdi Sabit Soyer…”