Atama bekleyen öğretmenler yok sayılıyor, kadrolar siyasete malzeme ediliyor!

CTP, KHK tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı öğretmenlerin atama beklediğini, Azınlık Hükümeti’nin ise kadroları geçici öğretmenlerle doldurarak seçim yatırımı yaptığını açıkladı. Açıklama şu şekilde

Okullar açılalı bir ay geçmiş olmasına rağmen sorunlar devam ediyor. Kalabalık sınıfların yanı sıra plansızlık, programsızlık ve işbilmezlik nedeniyle ilköğretimde oluşturulan ve fırsat eşitliğinin derinleşmesine neden olan üç ayrı eğitim, öğretim uygulamasına çözüm bulunamamıştır.
İlkokul çağında olup özel okullara devam eden öğrenciler tam gün eğitim almaktadır. Kamu okullarına devam eden ilkokul öğrencilerinin bir kısmı normal programa devam edip tam eğitim alırken, yüzde 52’sini oluşturan diğer bir grup ise dönüşümlü/seyreltilmiş programı takip etmekte ve normal programa devam eden öğrencilere oranla 2 haftada yüzde 47 eksik eğitim almaktadır. Bu durum var olan fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirmekte ve telafisi mümkün olmayan eğitim kayıplarının oluşmasına neden olmaktadır. 1. ve 2. sınıflarda ise katliam denecek uygulamalar söz konusu. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri açısından son derece önemli olan sosyal ve eğitsel etkinlikler önemsizmiş gibi göz ardı edilmekte olup dönüşümlü/seyreltilmiş eğitim alan çocukların, normal programa devam eden öğrencilere göre iki haftada yüzde 71 oranında eksik eğitim almalarına neden olunmaktadır. Eğitim Bakanlığı bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir.
Plansızlık, programsızlık ve iş bilmezlik nedeniyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleşmesine neden olan Eğitim Bakanlığı şimdi de öğretmen atamalarında yasaları ihlal ederek geçici öğretmen görevlendirmeleri üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmaktadır.
Öğretmenlik sınavları Ağustos ayı sonlarında, müdürlük ve muavinlik sınavları ise Eylül ayı ortalarında yapılmış olmasına rağmen atamalar henüz tamamlanamamıştır. Yanı sıra müdürlük, muavinlik ve emekliye ayrılma gibi durumlar nedeniyle münhal olan yerler çeşitli mazeretler öne sürülerek siyasi istismar malzemesi yapılmakta ve geçici öğretmenlerle doldurulmaya çalışılmaktadır.
Geçici Öğretmen görevlendirme kuralları 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası’nın 10(A) maddesinde açık ve net bir şekilde belirlenmiştir. Müdür ve muavin yükselmeleri, emekliye ayrılma gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkan münhal yerler geçici öğretmenlerle doldurulamaz. Söz konusu münhal yerler sürekli kadro yeri olup Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulmalıdır. Aksi bir uygulama Kamu Hizmeti Komisyonu sıralama listelerinde sıradan atanmayı bekleyen öğretmenleri mağdur etmekte olup yasaları ihlal etme anlamına gelmektedir. Anayasa, yasa ve kural tanımayan Azınlık Hükümeti’ni bu yanlıştan vazgeçmeye davet eder, olayın takipçisi olacağımızı belirtiriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
08.10.2021