CTP, yerel yönetimlerin katkı paylarıyla ilgili sorunların CTP iktidarında çözüleceğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

2021 yılı toplam enflasyonu yüzde 46,09 olarak açıklanmıştır. 2021 Ocak-Haziran enflasyonu ise yüzde 8,83 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki fark olan yüzde 37,26’lık oran ocak ayı sonunda kamu çalışanları, kamu emeklileri ile sosyal sigorta emeklilerinin, sosyal yardım alanların, belediye çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının maaşlarına konsolide edilecektir.
Ancak ne acıdır ki belediyelerimize aktarılacak olan devlet katkısı bu oranın oldukça gerisinde bulunmaktadır. Belediyelere ayrılan devlet katkısı mahalli gelir öngörülerine göre hesaplanmaktadır. 2021 yılı bütçesi hazırlanırken mahalli gelir artışı bir önceki yıla göre yüzde 0,53 oranında artırılmış olup belediyelere bu oran üzerinden devlet katkısı yapılmıştır. Halbuki belediyelerimizin çalışan maaşları dahil diğer giderleri de yüzde 21’in üzerinde artmış olup bu durum belediyelerimizi zora sokmuştur.
2022 yılında ise belediyelerimizi daha zorlu bir süreç beklemektedir. 2022 bütçesinde mahalli gelirlerde yüzde 26 artış öngörülmekte olup, devlet katkısı da bu oran üzerinden olacaktır. Ancak belediyelerimizin Ocak ayı sonunda sadece çalışanların maaşlarına yapacakları artış yüzde 37,26’dır. Bu miktara Ocak-Haziran döneminde oluşacak olan enflasyon da eklenince durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkmaktadır. Malum zihniyetle bu vahim durumu aşmak mümkün değildir. CTP iktidarında belediyelerimizi bu vahim durumundan çıkaracak tedbirler mutlaka alınacak, belediyelerimizin halka hizmet olanakları artırılacaktır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
07.01.2022