Erhürman: PGM’nin konuyla ilgili bir açıklama yapması yerinde olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Özel Hayatın Gizliliğini İfşa” suçlamasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen gazetecilerle ilgili olarak, Polis Genel Müdürlüğü’nün, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde, hangi fiilden dolayı, Yasa’nın hangi maddesinin ihlalinden hareketle soruşturma yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmasının yerinde olacağını belirtti. Erhürman bu sabah, Ali Kişmir başkanlığındaki Basın Emekçileri Sendikası’nı (Basın-Sen) kabul etti. Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nın 2014 yılında Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Erhürman, bu Yasa’nın amacının özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini korumak olduğunun altını çizdi ve 7 yıllık uygulamanın içerisinde ilk kez böyle bir tecrübeyle karşı karşıya kalındığını aktardı.

“PGM’NİN AÇIKLAMA YAPMASI YERİNDE OLACAKTIR”
Konunun duyulmasının hemen ardından ilgili taraflarla görüşme yaptığını belirten CTP lideri Tufan Erhürman, şu ana kadar ulaşabildiği bilgiler çerçevesinde soruşturulan fiilin haberleşmenin veya özel hayatın gizliliği ile bağlantısını kuramadığını, bir fiilin bu Yasa çerçevesinde soruşturmaya tabi tutulabilmesi için haberleşmenin veya özel hayatın gizliliğinin yasada belirtilen şekilde ihlal edilmesi gerektiğini söyledi. Soruşturmayı Polis Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğünü ve soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu belirten Erhürman, buna karşın soruşturma dolayısıyla basın mensuplarının tedirgin olduğunu ve görevlerini yaparken endişe duyduklarını gözlemlediğini bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü’nün, soruşturmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde, hangi fiilden dolayı, Yasa’nın hangi maddesinin ihlalinden hareketle soruşturma yapıldığına ilişkin bir açıklama yapmasının yerinde olacağını belirtti. Erhürman, “eğer ortada bir haberleşme yoksa, örneğin kişinin kendi sesini kaydetmesi ve bunu paylaşması söz konusuysa Yasa’ya göre haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi de mümkün değildir. Ortada özel hayata ilişkin bir durum yoksa, yine bu Yasa’ya göre ihlal de mümkün olmayacaktır. Ama elbette en sağlıklı bilgi Polis Genel Müdürlüğü’nün elinde olandır. Konunun hassasiyeti ve basın özgürlüğüyle ilişkisi de dikkate alınarak, Polis Genel Müdürlüğü’nce, mevzuatın sınırları içerisinde bir açıklamanın yapılması bu nedenle yerinde olacaktır” şeklinde konuştu.

“YASAL DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ BAŞKA UYGULAMANIN DOĞRU YAPILIP YAPILMADIĞI BAŞKA BİR ŞEYDİR”
Tartışmanın doğal olarak Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’ndaki hükümler çerçevesinde yürüdüğünü ama şu ana kadar ulaşabildiği bilgiler çerçevesinde haberleşmenin veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine dair bir sonuca ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, uygulamanın Yasa’ya uygun olup olmadığıyla ilgili değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasının görülmesi gerektiğini söyledi. “Bir Yasa’daki düzenlemenin yerinde olup olmadığı başka, onun uygulamasının yerindeliği başka bir şeydir” diyen Erhürman “basın özgürlüğüyle ilgili bir tartışma yaşanıyor. Hepimizin en son isteyeceği şey basın mensuplarının kendilerini tehdit altında hissedip hukuken yapabilecekleri haberleri yapamaz duruma gelmeleridir. Bu nedenle Polis Genel Müdürlüğü’nün uygun bir açıklamayla neden bu yasaya dayanarak soruşturma başlatıldığını açıklaması yerinde olacaktır ifadelerini kullandı.

KİŞMİR: YASALAR BAĞLAMINDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILMALI
Basın Sen Başkanı Ali Kişmir de basın mensuplarının özlük hakları, çalışma koşulları ve saldırılar başta olmak üzere birçok sorunu bulunduğunu belirterek, özellikle ‘Özel Hayatın Gizliliği’ ile ‘Bilişim Suçları’ yasası bağlamında bir değişiklik çalışması başlatacaklarını kaydetti. Kişmir, genel anlamda yaşanan sorunlar ve bu iki yasa değişikliği konusunda CTP’den destek talebinde bulundu.