Gençlerimizi yok sayan zihniyeti değiştireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yükseköğretimle ilgili yaşanan sorunlar ve eğitimdeki plansızlıkla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) zihniyetleri ve uygulamalarıyla kaosa çevrilen eğitim sisteminin her alan ve kademesinde ciddi eğitim kayıpları yaşanıyor. Yükseköğrenimdeki gençlerin de kendi kaderlerine terk edildikleri görülüyor. Plansızlığınız, programsızlığınız ve iş bilmezliğiniz, yükseköğretime geçiş yapacak öğrencilerimizi bilinmezliğe mahkum ediyor. Diğer yandan da yükseköğrenimdeki gençlerimizi perişan ediyor. Gençlerimiz, burslarını ihtiyaç duydukları zamanda almak yerine, sadaka muamelesiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 30 düzeyinde olmasını bile gaile etmeyen, bugünümüzü, yarınımızı, geleceğimizi heba eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Gelişmelere duyarsız, geleceğe dair planı olmayan bu zihniyet, eğitim sistemini tepeden tırnağa bilinmezliğe, öğrencileri de kendi kaderine terk etti. Bu durumun en açık örneğini GCE-A Level programında okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren YÖK kararında gördük.
YÖK kararı uyarınca, 2022 yılı itibariyle Türkiye üniversiteleri, yabancı uyruklu öğrenci statüsündeki öğrencilerini, Merkezi Yurt dışından Öğrenci Sınavı (MYÖS) ile alacak. Daha anlaşılır bir şekilde söyleyecek olursak; Türkiye üniversiteleri artık GCE-A-Level sonuçlarına göre öğrenci almayacak.
Her şeyden önce dövizin TL karşısındaki ciddi değer kaybı nedeniyle aile bütçelerinin çok büyük bir kısmını, çocukların bu programdaki sınav başvurularına ayıran anne-babaların durumu felaketin eşiğindedir. Bir yandan yaşanılan ekonomik kriz, diğer yandan plansızlık nedeniyle ödenmeyen burslar, aileleri, çocuklarının eğitimlerinden vaz geçirir hale getirdi. Ne yazık ki çocuklarını İngiltere veya Avrupa’nın diğer ülkelerine gönderecek ekonomik gücü olmayan birçok aile için Türkiye üniversitelerine girişte GCE-A Level sonuçlarının ortadan kaldırılması kararı tam bir yıkım oldu. Ne var ki Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya, bu konuda tek bir açıklama yapamaya bile ihtiyaç duymuyor. Oysa yanıtlanması gereken birçok soru var:

Öğrencilerini Merkezi Yurt dışından Öğrenci Sınavı (MYÖS) kapsamı, içeriği ve uygulanması nasıl olacak?
Bu karar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun, 5 Eylül’de yaptığı “GCE A Level sınav sonuçlarına sahip TC – KKTC çift uyruklu adayların TC yükseköğretim kurumları tarafından kabul edileceği” açıklamasıyla ters düşmektedir. Bu konuda Sayın Bakanın değerlendirmesi nedir?
Karara göre MYÖS’e KKTC’de öğrenim gören tüm öğrencilerin katılması mümkün görülüyor. Böyle bir durum söz konusu ise öğrencilerin yönlendirme uygulamaları kapsamında herhangi bir çalışma yapıldı mı?
Anne-babaların, “Döviz bazında büyük paralar harcayarak çocuklarımızı girmiş olduğu GCE-A Level sınav sonuçları boşa mı gitti?” kaygıları nasıl giderilecek?
Ve bütün bunların yanında yükseköğretimdeki gençlerimize, “ne haliniz varsa görün” anlayışıyla bursları gelişi-güzel şekilde ödenmeye devam mı edilecek?

Bu ülkenin en değerli varlığı olan gençleri yok saymanızı, onları bu ülkeden göç ettiren anlayışları kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Eğitime, bu toplumun bugününe ve geleceğine verdiğiniz zarara artık dur diyeceğiz. Bu zihniyeti değiştireceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
06.12.2021