CTP Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri, seçimden sonra belediyenin durumu hakkında bir basın açıklaması yayımladı. Açıklama şu şekilde:

Sevgili Mağusalılar,

Öncelikle Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), son yerel seçimlerde seçilmiş Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri olarak aday olan tüm arkadaşlarımızı adına bu süreçte bizlere verdiğiniz destek ve yakınlıktan dolayı teşekkür ederiz. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu seçimi kazanan Sayın İsmail Arter ve ekibini kutlar, diğer siyasi partilerden seçilen arkadaşlara da başarılar dileriz. Bizler CTP Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri grubu olarak yeni dönemde belediye icraatları sırasında tüm Gazimağusalıların haklarını elimizden geldiğince korumaya çalışacağımızdan, kişisel menfaat gözetmeden doğrulara doğru, yanlışlara da yanlış demekten vazgeçmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak isteriz.
Seçimin odak noktasını Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ve istihdam politikasının olduğu herkesin malumudur. Yeni icraat dönemine hem daha şeffaf hem daha hesap verebilir şekilde başlamak adına, hem tüm partilerden yeni seçilmiş üyeleri bilgilendirmek ama en önemlisi hem sevgili Mağusalıları bilgilendirmek hem de belediyemiz üzerinden yapılan doğru ya da yanlış spekülasyonlara son verebilmek adına, CTP Belediye Meclis Grubu olarak Sayın İsmail Arter’in belediyedeki ilk 15 günü içerisinde aşağıda belirttiğimiz konulara hem bizlerle hem de Mağusalılarla paylaşacak şekilde açıklık getirmesini temenni ediyoruz.

• Belediyenin mali yapısının özeti nedir?
• Belediyenin ana gelir kalemleri nelerdir?
• Bu gelir kalemleri yüzdelik olarak ne kadar başarı ile toplanabiliyor?
• Belediyenin alacaklarının özeti (büyük alacaklar açıklanabilir).
• Belediyenin en büyük gider kalemleri nelerdir?
• Belediyenin borçlarının ve bu borçların nasıl yapılandırıldığının özeti nelerdir? (Bankalar ve özel sektör olarak detaylandırılabilir)
• Belediyenin çalışan sayısı nedir?
• 2014-2018 yılları arasında kadrolu personel sayısındaki değişim oranı nedir?
• 2014-2018 yılları arasında sözleşmeli personel sayısındaki değişim oranı nedir?
• 2014-2018 yılları arasında hizmet alımı kaleminden ödenen gündelikçi personel sayısındaki değişim oranı nedir?
• Gündelikçilerin sosyal hakları nasıl korunacak?

CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Grubu olarak, yeni dönemde belediyemize katkı koyacak tüm aktörlere şimdiden başarı diler, yeni dönemin tüm Gazimağusa Halkına hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımızla,
Cemal İnce
Erhun Şahali
Gökhan Dağlı
Hüseyin Manik
Zalihe Oza

CTP Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri