Hiçbir bahane ile eğitim kurumlarına yatırım yapmaktan kaçınılamaz!

CTP Gençlik Örgütü, ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümeti devlet okullarına yatırım yapmaya çağırdı. Açıklama şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü olarak kaliteli kamusal eğitimin ülkemizde yaşayan her kişinin ırk ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın temel bir insan hakkı olduğuna inanmakla birlikte, bu hakkın sağlanması, korunması ve geliştirilmesi noktasında ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin sorumluluğu olduğunu hatırlatmak isteriz. İçinden geçmekte olduğumuz dönemde kamusal eğitim altyapımızın bu beklentiyi karşılamakta yetersiz kaldığı açıktır. Her geçen gün eğitim sistemimizin bozuk çarkları bizleri rahatsız etmekte ve hali hazırda büyük endişe duyduğumuz geleceğimiz için bir tehdit oluşturmaktadır.
Eğitim altyapımızın yetersizliği ve yarattığı eşitsizlikler, ailelere özel okuldan farklı bir alternatif seçme şansı bırakmayıp, aileleri çok büyük meblağlar ödemek zorunda bırakmaktadır. Böylelikle, bir yandan varsıl aileler ile yoksul ailelerin çocukları arasında eğitime erişimde fırsat eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Özel okulda okuyan çocuklar ve gençler belli bir standartta öğle yemeğine, sportif ve sanatsal aktivitelere erişebiliyorken, kamuda eğitim gören çocuklar ve gençler ders aralarında kullanabilecekleri bir kantin bile bulamamaktadır. Bu durum altyapı eksiklikleri nedeniyle kamusal eğitim alan çocukların öğle yemeğinden, fiziksel ve sanatsal aktivitelerden mahrum bırakılması gibi kabul edilemez bir sonuç doğurmaktadır. Sınıfların kalabalık olması, okulları öğretmen açıkları, okullarda tuvalet kâğıdı gibi hijyen ürünlerinin bile eksikliği, yeterli altyapının olmaması gibi problemler, artan nüfus karşısında her geçen gün büyüyen sorunlar haline gelmektedir.
Bu sorunlar, gençliğimizin potansiyelini bastıran ve bir toplumun temel dinamiklerine zarar veren bir eşitsizlik döngüsü meydana getirmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, bu sorunların çözümü için gereken adımların atılması için ülkeyi yönettiğini iddia edenleri aksiyon almaya davet ediyoruz. Yeni okulların açılması, öğretmen açıklarının giderilmesi, okulların hijyen koşullarının iyileştirilmesi, öğrencilerimize uygun ders materyallerinin sağlanması, kantin eksikliklerinin giderilmesi ve sportif, sanatsal aktivitelerin artırılması öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Eğitim kurumları içerisindeki altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için acilen bütçe ayrılması gerekmektedir. Yanı sıra uluslararası fonlardan kaynak arayışına girilmesi gerekliliği de acil bir ihtiyaç olarak ortada durmaktadır. Bu sorunların çözümü, sadece ülkemizdeki eğitim kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, eğitim bir ülkenin üzerine en çok eğilinmesi gereken alanıdır. Hiçbir bahane ile eğitim kurumlarına yatırım yapmaktan kaçınılamaz. CTP Gençlik Örgütü olarak her çocuğun kaliteli bir eğitim alabilmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve kaliteli bir kamusal eğitime altyapısına kavuşabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CTP Gençlik Örgütü
04.05.2023