Kaza yok politikasızlık var, kaza yok trafik cinayetleri var!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, hükümetin Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’nda biriken parayı farklı bir amaç için kullanmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Trafikte her geçen gün yaşanan talihsiz olaylar toplumu derinden sarsmakta ve insanlarımız, ailelerimiz üzerinde derin psikolojik travmaya yol açmaktadır. Yaşanan ölümlü trafik olaylarının önlenebilmesi için iyi planlanmış bir trafik politikasının oluşturulması, toplumun en acil çözüm bekleyen sorunlarından biri haline gelmiştir.
Yollardaki eksikliklerin tüm toplum, tüm yöneticiler farkındadır! Yollarımız modern seyir standartlarına uygun hale getirilmediği sürece ‘kaza’ demeye, kendimizi kandırmaya devam edeceğiz. Oysa biliyoruz ki adını doğru koymak zorundayız! Kaza yok! Politikasızlık var! Kaza yok! Trafik cinayetleri var!
Ülkeyi yönetenler toplumun can ve mal güvenliğini ön plana almak, trafik cinayetlerini önleyecek altyapı yatırımlarını acilen planlamak ve hayata geçirmek zorundadır. Gerekli mali kaynağın devletin yıllık bütçesi içerisinde planlayarak ayrılması ve trafik alt yapı yatırımlarının acilen gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ülkenin öz kaynaklarının her şeyden önce, tartışmasız biçimde toplum yararına, özellikle de toplumun can ve mal güvenliği için kullanılması kırmızı çizgimizdir.
Trafik alt yapısının yenilenmesi ihtiyacı, diğer temel sorunlarla birlikte, birbirinin önüne geçmeyecek bütüncül bir anlayışla ele alınmalıdır. Toplumumuz aynı anda çözüm bekleyen birçok sorunla karşı karşıyadır. Doğru yaklaşım, bu sorunlardan herhangi birinin diğerinin önüne geçmesi değil, bütün bu sorunları birlikte, dengeli biçimde ele alan bütünsel kamu yönetimi anlayışıdır.
Çalışma Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun “Yerel işgücünü Destekleme Fonu”nda biriken paranın 15 milyonunun Lefkoşa çevre yolunun yapımı için kullanılacak” açıklaması, bütüncül kamu yönetimi anlayışıyla bağdaşan bir tutum değildir.
Trafik alt yapısı sorununa kaynağı, toplumun bir başka kanayan yarası için kullanılması gereken kaynağa göz dikerek yaratamazsınız! Çalışanlarımızın birikimleri üzerinden gençlerimize iş gücü imkânı sağlamak üzere ayrılan kaynağa, ‘ben yaparım olur!’ mantığıyla, kimseye danışmadan, toplumun tüm kesimleri ile istişare etmeden göz koyamazsınız!
İhtiyat Sandığı Yasasının hükümleri açık ve nettir! ‘Yerli istihdamı teşvik amacı dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanılamayacağı’ hükmü açıktır!
Bu fonun amacı dışında kullanılmasına göz yummayacağız!
Trafik cinayetlerinin önlenebilmesi için gerekli altyapı yatırımları ve düzenlemeler acilen çıkarılmalı, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan kaynak, akılcı ve bütüncül bir kamu yönetimi anlayışıyla, toplumun tüm kesimleriyle birlikte tartışılarak ele alınmalıdır.
Evet! Trafik altyapısındaki sorunların çözülmesini de istiyoruz, iş gücünün desteklenmesini de! Yol da istiyoruz iş de istiyoruz!

CTP Gençlik Örgütü
31.01.2020