CTP, Azınlık Hükümetinin işçi haklarını ortaya kaldırmaya çalıştığını ancak bedeli ne olursa olsun emekçi kesimlerle mücadele edeceğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, toplu iş sözleşmeleri ile kazanılmış hakları ortadan kaldırmaya yönelik yasa tasarısı hazırladı. 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında da yer alan öngörüye göre İş Yasası’nın 30(2) maddesinde yapılması tasarlanan değişiklikle yeni toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar “Mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri devam eder” hükmü yerine, “Yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri en fazla bir (1) yıl geçerlidir” hükmü getirilmeye çalışılıyor. Binlerce çalışanın kazanılmış haklarını orta yerden kaldırmaya yönelik olan bu denli önemli bir düzenleme yine “Ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla yapılıyor. Yasalara rağmen hiçbir sendika ile görüşülmüyor, teknik kurul gibi demokratik süreçler çalıştırılmıyor.
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti uyguladığı politikalarla bir yandan yokluk ve yoksulluğu derinleştirirken, alım gücünün gittikçe gerilemesine neden olurken, öte yandan emekçi kesimlerin yıllar itibarıyla kazanılmış haklarını kaldırmaya, demokratik ve sendikal mücadeleyi etkisizleştirmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Emekçi kesimlerle, emek örgütleriyle ve halkımızla birlikte bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
30.04.2021