Regl, cinsel değil, biyolojik bir meseledir!

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, KISAD’ın hazırladığı “İlk Adet Bilgi Paketim” adlı kitabın Eğitim Bakanlığı tarafından “cinsel içerikli” olduğu iddiasıyla reddedilmesine yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD), bir sivil toplum örgütü olarak devletin eksik bıraktığı bir görevi yerine getirerek regl dönemine giren genç kadınlara doğru bilgi vermek ve ebeveynlerine rehberlik etmek amacıyla “İlk Adet Bilgi Paketim”i hazırlamış, ancak bu paket Eğitim Bakanlığı tarafından “cinsel içerikli” olduğu iddiasıyla reddedilmiştir.
Kadınların ergenlik dönemlerinden 50’li yaşlara kadar periyodik olarak yaşadıkları regl dönemleri, cinsel değil, biyolojik bir süreçtir. Bu süreçle ilgili küçük yaşlardan itibaren yaşanan sancı, ateş, hormonal değişikliğe bağlı geçici depresyon gibi rutin sıkıntıların yanında, kadın bedenini doğrudan belirleyen ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan birçok kadın sağlığı sorununun kökeninde de regl süreci hakkında doğru bilgi sahibi olamamak vardır. Bu süreçler ve sorunlar ile ilgili küçük yaşlardan itibaren bireylerin doğru bilgi sahibi olması, koruyucu-önleyici sağlık politikalarının temeli olmak yanında, kadın haklarının çok önemli bir parçası olan doğurganlık haklarının da gereğidir. Bu konuda doğru bilgilerin öğrencilere ulaştırılması, başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere devletin görevidir. Bu nedenledir ki, 2014 yılında geçen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasası’nda, Eğitim Bakanlığı’nda Cinsiyet Odak Noktası kurulması öngörülmüş ve çocukların hem temel insan hakları hem de sağlıklı bedensel gelişim ile ilgili program ve bilgilere ulaşması bu birimin görev kapsamı dâhiline alınmıştır.
Gayrimeşru hükümetin Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan Nazım Çavuşoğlu’nun ve ekibinin, TOCED Yasası’nın gereği olan Cinsiyet Odak Noktasını kurmamış olmamalarından daha vahim olan bir şey varsa, o da en temel bilimsel bilgilerden bile haberdar olmadan regl sürecini “cinsel” bir konu olarak görüp sakıncalı ilan etmeleridir. Kadınların biyolojik olarak yaşadıkları bir süreci “cinsel” ya da UBP zihniyeti ile “müstehcen” gören bir zihniyet, Afganistan, Suudi Arabistan, İran gibi eril yobazlığın hüküm sürdüğü ülkelerde gördüğümüz bir durumdur. Bu zihniyet, kadın bedenini, biyolojik süreçler yaşayan bir insan bedeni olarak değil, “cinsel bir nesne” olarak gören çağ dışı bir zihniyettir. Kıbrıs’ın kuzeyinin bu zihniyetin tutsağı haline getirilmesine izin vermeyeceğimizi belirtirken, Eğitim Bakanlığı’nı bu saçma, gerici, ataerkil ve yobaz zihniyetten vazgeçmeye davet ederim.

CTP Kadın Örgütü Başkanı
Doğuş Derya
30.11.2022