Hükümetin en üst gelir vergisi vergi oranını artırması açıkça Anayasaya aykırıdır

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP-DP-YDP Hükümetinin Anayasa tanımaz icraatlarına 29 Aralık Cuma günü bir yenisini daha eklediğini açıkladı. Açıklama şu şekilde:

UBP-DP-YDP “Hükümeti” Anayasa tanımaz icraatlarına 29 Aralık Cuma günü bir yenisini daha eklemiştir. 29 Aralık Cuma, 269 Sayılı Resmi Gazete’de yayınladıkları “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile Anayasaya aykırı bir şekilde hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının yüzde 37 olan en üst Gelir Vergisi Vergi Oranı yüzde 40’a çıkarılmıştır. Oysa ki CTP hükümetleri dönemi vergiyi tabana yaymak ve ücretli çalışanların vergi yükünü azaltıp vergi tahsilatını artırmak adına en üst Gelir Vergisi Vergi Oranı 2006 yılında yüzde 45’den önce yüzde 40’a, 2007 yılında da yüzde 37’ye düşürülmüştü. Anayasa Madde 75 Vergi ve benzeri mali yükümlerin ancak yasa ile konulabileceğini açıkça tanımlamasına ve yine Anayasa Madde 112 Yasa Gücünde Kararnameler ile yeni Mali Yükümlülükler getirilemeyeceği açıkça belirtilmesine karşın “hükümetin” Meclisten yasa yapmadan çıkardıkları bir yasa gücünde kararname ile en üst Gelir Vergisi Vergi Oranını artırması açıkça Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı olduğu açıkça bilinen bir yasa gücünde kararname yapma cüretini kendinde bulup tüm ücretli çalışanların en üst vergi oranını artıranlara partimiz CTP’nin sessiz kalmayacağını belirtir bu çerçevede sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte Anayasa tanımazlara ve ücretli çalışanlara yapılan bu saldırılara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

CTP Genel Sekreteri
Asım Akansoy
30.12.2023