Mağusa artık daha kurak, daha kirli, daha fakir!

CTP Mağusa İlçe Başkanı Erkut Şahali yaptığı yazılı açıklama ile Mağusa’nın İsmail Arter yönetiminde geçirdiği son 365 günü değerlendirdi. Tehlikelere dikkat çeken Şahali, Mağusa’nın artık daha kurak, daha kirli, daha sinekli ve Gazimağusa Belediyesi’nin artık daha fakir bir belediye olduğunu belirtti. Açıklama şöyle:

MAĞUSA HIZLA GERİYE GİDİYOR!
Geçtiğimiz yıl, 29 Haziran, 2014 tarihinde yapılan yerel seçimin ardından, Gazimağusa Belediye Başkanlığı görevine gelen İsmail Arter’in bu makamda oturduğu birinci yılı bugün itibarıyla doldu. Çok büyük hedefler işaret ederek göreve gelen yeni belediye başkanının yönetiminde Mağusa, bu bir yıllık sürede, ileriye değil, hızla geriye gitti. Gerek idari bakımdan, gerekse mali olarak, ülkenin en güçlü belediyesi ve hizmet kalitesi en yüksek kamu kurumlarından birisiyken, Gazimağusa Belediyesi bugün temel hizmetleri yerine getirirken dahi zorlanan bir duruma düşürüldü.

BUGÜN 365. GÜN!
Belediye Başkanı olarak halka hizmet ödeviyle görev üstlenen İsmail Arter yönetiminde geçirdiği son 365 günde Mağusa, artık daha kurak, daha kirli, daha sinekli ve Gazimağusa Belediyesi de daha fakirdir. Son bir yılda Mağusa’da herhangi bir fiziki gelişim yaşanmadı. Seçimde dile gelen vaatlerin hiçbirisinin başlamasıyla ilgili en küçük bir hareket dahi gözlenmedi. Dahası, mevcudun korunmasında da çok ciddi bir yetersizlik söz konusudur. Özellikle su, temizlik, kanalizasyon ve ulaşım altyapısının idamesine ilişkin hiçbir adım atılamadı.

• Şimdi Mağusalı çok uzun zamandır unuttuğu tanker sesleriyle ve musluktan akacak suyu bekleyerek yaşamak zorundadır.
• Artık kentin yolları çok daha çukurlu, çevre çok daha bakımsız ve kirlidir, sivrisinekler yaşamı esir almış vaziyettedir.
• Kanalizasyon projesinde tek bir metre dahi ilerleme olmamış, seçim vaadi olarak dile gelen ne varsa rafa kalkmıştır.

TEHLİKE BÜYÜK!
Son bir yılda belediye meclisinin gündemi sadece günlük işlerle ilgili meşgul edildi. Mağusa’nın geleceğine yatırım amaçlı hiçbir girişimde bulunulmadı. Bugün Gazimağusa Belediyesi, gerek mali ve gerekse idari bakımdan bir yıl önceye kıyasla acınacak durumdadır. Kendi yarattığı gelirler ve devlet katkısı birleşince ancak ve ancak aşırı şişirilmiş personel yapısının yükünü çekebiliyor. Üstelik gelir yaratma konusunda son derece isteksizken, istihdam yapmada aşırı iştahlı bir tavır, son bir yıldır Gazimağusa Belediyesi’nde “tarz” halini almıştır.
İsmail Arter’in göreve gelişinin 200. gününde yaptığımız uyarıda;
“…seçimin ardından belediyede istihdam edilenlerin sayısı 50’yi aştı. Bu iştah ve hız Mağusa’yı felakete götürür. Bunu anlamak için uzmanlığa gerek yoktur ancak, geçmişe bakılırsa, gidilecek köyün minarelerini görmek mümkündür. Bütçesi, taahhütleri ve yarattığı gelirler dikkate alındığında, Gazimağusa Belediyesi bugünden sonra sadece rutin hizmetleri yerine getirip personel maaşlarını ödeyebileceği bir noktadadır. Mevcut bütçe disiplini içinde büyük ölçekli proje gerçekleştirme şansı artık kalmamıştır. Üstelik gelir yaratma konusunda da disiplinden uzaklaşıldığı ve popülizme başvurulduğu bilgimizdedir. Bu durum Mağusa için son derece kaygı vericidir.” demiştik.
Bugün itibarıyla durum çok daha olumsuz noktadadır. Türkiye Cumhuriyeti ve diğer kaynaklardan fon sağlayacak yaratıcı projeler üretemeyen, yönetim tarzı nedeniyle bu kaynaklarda güvensizliğe neden olan Gazimağusa Belediyesi, öz kaynaklarını da sürekli geriletmekte ve hareket kabiliyetini her geçen gün daha da yitirmektedir.
Son bir yılın değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin planın aktarıldığı herhangi bir kamuoyu bilgilendirme çalışması an itibariyle yapılmamış olması, esasında yaptığımız değerlendirme ve uyarının kanıtı niteliğindedir. Geride kalan bir yıllık sürede anlatacak bir başarı hikayesi bulunmadığı gibi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in önümüzdeki döneme ilişkin bir hazırlığı da, plan ve proje uygulayacak durumu da bulunmamaktadır.

GÜN, SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR!
Gazimağusa Belediyesi bugün, belediyecilikte standart belirleyen noktadan, sıradan yerel hizmetleri sunamayacak bir duruma düşürülmüştür. Kentini, çalıştığı kurumu ve hizmet etmekle yükümlü olduğu hemşerilerini çok seven pek çok üstün nitelikli Gazimağusa Belediyesi çalışanı bugün yetkisiz, inisiyatif hakkı elinden alınmış ve hatta görevsizleştirilmiş durumdadır. Verimliliği hiçe sayan böylesi bir yönetim anlayışının, halk yararına hizmet üretmesi de, hizmet yelpazesini genişletip kalite artırması da mümkün değildir.
Mali ve idari bakımdan içinde bulunulan durumun tek mağduru elbette Gazimağusa Belediyesi personeli olmayacaktır. Asıl mağdur, kentin de, belediyenin de asıl sahibi olan Mağusa Halkıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tam da benzer bir süreçten geçtikten sonra, içine düşürüldüğü durum ortadayken, Gazimağusa Belediyesi’nin de aynı anlayışla yönetildiğini ve aynı süreçten geçmekte olduğunu görmek her Mağusalının içini sızlatır, sızlatmalıdır. Bu nedenle tüm hemşerilerimi kentine ve belediyesine sahip çıkmak için ses vermeye ve bu gidişe “dur” demeye çağırırım. Ayrıca Belediye Başkanı İsmail Arter’i de görev gelişinin birinci yıldönümünde kutlar, Mağusa’yı emaneten yönettiğini hatırlatır, geri dönülmez noktaya çok az kaldığını bilerek bir an önce belediye başkanlığı yapmaya davet ederim.

Erkut Şahali
CTP Mağusa İlçe Başkanı