İfade ve basın özgürlüğü, demokratik bir toplum için vazgeçilmezdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19’uncu maddesinde yer alan ifade özgürlüğü hakkı, diğer tüm insan haklarından yararlanmanın ön koşulu ve itici gücüdür. Bu hak, ancak özgürce bilgi edinme ve düşünce özgürlüğü hakkı ile anlam kazanır. Basın özgürlüğü, gazetecilerin güvenliği ve halkın doğru bilgiye erişimi tam da bu noktada ön plana çıkmaktadır. Dünya ülkelerine baktığımızda refah, barış, huzur ve insan haklarının geliştiği ülkelerde ifade ve basın özgürlüğünün de geliştiğini görüyoruz. Ancak bugün ülkemizde gazetecilerin haklarının mevcut görünümü, son derece üzücüdür. Yaklaşık 150 senelik bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk basını, yıllarca çeşitli hükümetler ve otoritelerden dolayı sansürlenmeye ve kısıtlanmalara maruz kalmıştır.
CTP Gençlik Örgütü olarak, basının gerçekten özgür ve bağımsız olacağı koşullar tam olarak oluşana kadar çalışacağımızın ve bu amaçla mücadele eden yol arkadaşlarımızın yanında olacağımızın sözünü verir, tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlarız.