8 Mart’ta güçlerimizi birleştiriyoruz, mücadelemizi ileriye taşıyoruz!

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 17.00’de Dereboyu’nda Pronto Çemberi’nde buluşup Lefkeliler Hanı’na yürüyecek ve Han’da konser düzenleyecek. Etkinliğin ayrıntıları ve detaylı açıklama şu şekilde:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü; insan hakları temelinde, ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan kadınların güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bilincin gelişmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük mücadelesinde bugüne kadar yaşanan kayıpların anılması, başarılanların kutlanması, geleceğe yönelik taleplerin oluşturulması açısından da çok büyük önem taşır.
Bütün dünyada ve ülkemizde kadınlar, iki yılı aşkın süredir devam eden pandemiden dolayı birçok yönden orantısız şekilde zarar gördüler. Söz konusu dönemde kadına yönelik şiddette sarsıcı artışlar olmuştur. Kadın işsizliği daha da artmış, kadınların üzerindeki çocuk ve yaşlı bakım yükü çoğalmıştır. Dahası, pandemi ile mücadelede sağlık hizmetlerinde ön cephede çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmuştur.
Kadın ve erkek arasında önceden var olan eşitsizlikler, pandemi ile birlikte yaşamın her alanında daha da kötüye gitti. Ülkemizde derinleşen ekonomik kriz, Türk Lirası’nın değer kaybı, enflasyon baskısı altında daralan ekonomi, yoksulluk ve işsizlik, kadınları, çocukları, yaşlıları, LGBTI+ bireyleri, özel gereksinimli bireyleri daha da kırılgan hale getirdi.
Bütün bunların yanı sıra, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü devam ettikçe, uluslararası hukuk çerçevesinin dışında kalan ülkemizde, uluslararası suç örgütlerinin faaliyetleri artmaya, insan hakları ihlalleri ve güvenlik zafiyetleri oluşmaya devam ediyor.
Savaşlardan, yoksulluktan, çatışmalardan, göçlerden, en çok kadınlar, kız çocuklar ve dezavantajlı gruplar etkilenmektedir. İklim krizinden, ekonomik krizlerden, siyasi krizlerden de en çok kadınlar ve kız çocuklar etkilenmektedir. Tüm bu gerçekler bağlamında CTP Kadın Örgütü olarak; kadınlara, kız çocuklarına ve dezavantajlı bireylere yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddeti önlemek için gereken tüm yasal ve idari çalışmaları yapmaya, emek, eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve barış için mücadeleyi yükseltmeye dair sözümüze bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz.
Davetimiz ve arzumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle güçlerimizi birleştirmek, birlikte mücadele etmektir.
Gelin, 8 Mart’ta mücadelemizi daha ileriye taşımak için 8 Mart Salı günü saat 17.00’de Dereboyu Pronto Çemberi’nde buluşup Lefkeliler Hanı’na yürüyelim. Niyal Öztürk, Cihan Tunceli ve Şifa Çolakoğlu’nun sahne alacağı konserde birlik olalım!

CTP Kadın Örgütü
03.03.2022