Yaşanan son siyasi gelişmelerle birlikte Kıbrıs Türk halkı nezdindeki meşruiyetini tamamen yitirmiş olan hükümet, giderayak siyasi rant elde etmenin önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyor. Bu konudaki son girişim, ilgili komitenin gündemine getirilen Eski Eserler Değişiklik Yasa Tasarısı ile yapıldı. Yasa Tasarısı’nın, Esas Yasa’nın 42’nci maddesinin 2’nci fıkrasını kaldıran 2’nci maddesiyle Anıtlar Yüksek Kurulu’nun oluşumunun değiştirilmesi hedefleniyor.

Yürürlükteki Yasa’da Belediyeler Birliği temsilcisi, KTMMOB Mimarlar Odası temsilcisi ve KTMMOB Şehir Plancıları Odası temsilcisi de Anıtlar Yüksek Kurulu’nun üyeleri arasında yer alırken, Tasarı’da yapılması planlanan değişiklikle bu kişilerin Kurul üyeleri arasından çıkarılması planlanıyor. Yine Esas Yasa’da, “Bakanlıkça belirlenecek yükseköğrenim kurumlarından gelecek bir temsilci”nin üye olacağı düzenlenmişken, yapılacak değişiklikle, Bakanlıkça atanacak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Mimarlık, Şehircilik veya Restorasyon alanında uzman üç üye”nin Kurul’un üyesi olması öngörülüyor. Yani akademiden gelecek üyelerin kimler olacağının belirlenmesi tamamen Bakanlığın takdir yetkisine bırakılıyor.

Yapılması planlanan değişikliğin hükümetin almak istediği siyaseten rant elde etme amaçlı kararlara engel olma ihtimali bulunan tüm üyelerin Anıtlar Yüksek Kurulu’nun dışında bırakılması suretiyle, ülkenin tarihi ve kültürel varlıklarının siyasi irade tarafından hiçbir sınır tanımadan har vurulup harman savrulmasının önünü açmayı hedeflediği son derece açıktır. CTP olarak bu değişikliğe izin vermemek için her türlü girişimi yapacağımızı, ilgili odalarla da görüşerek, ülkemizin tarihi ve kültürel varlıklarının bu hükümet tarafından tamamen siyasi saiklerle kullanılmasını engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi