“Etik çalışan eczacı ve hekimlere sahip çıkmalı, hastaların hekime ve ilaca kolay ulaşılabilmesi sağlamalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Sağlık eski Bakanlarından Dr. Filiz Besim, son haftalarda yaşanan reçete yolsuzluğunun herkesi derinden üzdüğünü söyledi, “Bilmek zorundayız ki; bu ülkede 360 eczane 980 hekim ve 380 diş hekimi görev yapmaktadır” diyerek, etik değerlerle görev yapan tüm hekim ve eczacılarımıza sahip çıkmamız gerektiğini belirtti.

Besim, Meclis konuşmasından, en öncelikli meselenin “hastaların hekime ve ilaca kolay ulaşılabilmesi için hükümetin ivedi olarak alması gereken önlemler ve kurması gereken denetlenebilir sistem” olduğunu belirtti.

“YAPILMASI GEREKENLER”
CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim atılması gereken adımları şöyle sıraladı:
*Kamu hastanelerinde, sağlık merkezlerinde hasta ilaca uzun vadeli ve kolay erişebilmelidir. Hastanelerde ilaç olmalıdır.
*Kronik hastalara ilaçlar doktorlarının öngörüsü doğrultusunda 3-6 aylık periyodlarla verilmelidir.
*Kamu hastanelerde yazılan ve hastane eczanesinde olmayan ilaçları sigortalı hastalar özel eczanelerden de alabilmelidir.
*Özellikle kronik hastalar için İlaç poliklinikleri artırılmalıdır, hastaların ilaç yazdırmak için kuyruklarda beklememesi sağlanmalıdır.
*İlaç takip sistemi ivedi olarak özel eczaneleri de kapsayacak şekilde kurulmalıdır.
*İlaç Eczacılık Dairesi ivedi olarak güçlendirilmelidir.

“SİSTEMİ YENİDEN KURALIM”
Genel Sağlık Sigortası’nı artık raftan indirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Besim, “Kamu Sağlık Çalışanları, Döner Sermaye ve Hasta Haklarını yeniden konuşalım, hastanede 15.00’e kadar poliklinik hizmeti verelim” şeklinde konuştu. Sağlık sisteminin yeniden kurulması ve güncellenmesi çağrısını yapan Besim, son 4 yıllık UBP hükümetlerinde sistemi değil, ilaç yokluğunu, bitirilemeyen hastaneleri, neredeyse sıfırlanan koruyucu sağlık hizmetlerini ve hastanın hekime ve tetkiklere ulaşma güçlünü tartıştıklarını ifade etti. Besim, kontrolsüz nüfus akışı nedeniyle son yıllarda KKTC’ye gelen kontrolsüz nüfus akışı tüberküloz vakalarında da artış olduğuna dikkat çekti. CTP Milletvekili Dr. Filiz Besim, Meclis konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Bilmeliyiz ki; nüfus politikası olmadan, nüfusumuzu bilmeden, kaçak çalışma ve üniversite hayatını denetlemeden ne düzgün bir sağlık sistemi kurabiliriz ne de kendimizi hastalıklardan koruyabiliriz. Hastalarımıza ilaç, hastane, laboratuvar yetiştiremeyiz.”