Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından “6 emirnamenin kaldırıldığı şeklinde yapılan açıklamayı hayretle karşıladık.

 Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından “6 emirnamenin kaldırıldığı şeklinde yapılan açıklamayı hayretle karşıladık.

 
Bakanlar Kurulu’nun emirnameleri kaldırması gerek teknik gerekse hukuki açıdan olanaksızdır ve böylesi bir uygulama büyük bir acemilik örneği olarak adlandırılabilir.
 
Bakanlar Kurulu’nun emirname yayınlama yetkisi olmadığı gibi kaldırma yetkisi de yoktur.
Bundan da öte, böyle bir kararı ülkemizin çevre değerleri, turizm ve ekonomik değerler açısından büyük bir hoyratlık olarak değerlendiriyoruz.
Bu kararın başta ilgili bölgelerin belediye başkanları, muhtarları, ilgili sivil toplum örgütleri, akademik çevreler ve ilgili tüm kesimlerin görüş ve onayları alınmadan uygulanmasının toplumda büyük kargaşa yaratacağı endişesini taşımaktayız.
 
Bir siyasi partinin hükümete geldiği zaman bir takım değişiklikler yasal düzenlemeler yapması güncellemeler yapması kabul edilebilir. Fakat daha iyisini yerine koymadan veya olanı iyileştirmeden her türlü rant spekülasyonuna açık bir şekilde emirnameleri kaldırmak çevreye pis kokular yaymaktadır.
 
Bazıları AB’nin natura 2000 projesi tarafından desteklenen mevcut emirnamelerin ortadan kaldırılması yine akıllara farklı yorumlar getirmektedir.
İlgili tüm kuruluşların böylesi bir karara karşı sessiz kalmayacaklarına inanıyoruz.
 
Emirnamelerin yerine yeni bir planlama yapılmadan kaldırılması durumunda ülkemizin plansız kalkınma trendi içerisinde hem bu günlerimizin çarpık yapılanma ve gelecek nesillerimiz bütün çevre değerlerinden yoksun yaşamasının alt yapısını oluşturacağından endişe duymaktayız
 
 
 
Hakan Kuntay
 
CTP-BG Yerel Yönetimlerden Sorumlu MYK üyesi