Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) kadın örgütü, partinin diğer tüm örgütleri gibi tüm …

 Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) kadın örgütü, partinin diğer tüm örgütleri gibi tüm yönetim kadrolarını aydınlatmaya, bilgilendirme, eğitme ve motivasyon artırmaya yönelik örgütsel faaliyetlerini sürdürüyor.

 
CTP-BG Kadın Örgütü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bu faaliyetler çerçevesinde, federasyon teziyle ilgili üyelere daha detaylı bilgi sunmak, etkili iletişim kurma yöntemleri kullanılarak örgütsel donanımı artırmak ve yaklaşan yoğun seçim dönemi için motivasyon sağlamayı amaçlayan iki günlük bir eğitim çalışması düzenledi.
 
Çalışma geçtiğimiz hafta sonu Girne’de e, Manolya Otel’de yapıldı.
 
Yoğun katılımla gerçekleşen eğitim çalışmasına CTP-BG Kadın Örgütü MYK üyeleri yanında tüm kadın örgütü ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik örgütünde bulunan kadın üyeler ve CTP-BG’ye mensup kadın milletvekilleri katıldı.
 
CTP-BG Kadın Örgütü Genel Başkanı Emel Kişi’nin açılış konuşması ile başlayan eğitim çalışmasının ilk oturum konuşmacısı Yard. Doç Dr. Tufan Erhürman o Kıbrıs’ta Federasyon- Federalizm ve devam etmekte olan görüşme sürecini içeren iki aşamalı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun sonunda soru-cevap bölümüyle tamamlandı.
 
Eğitim çalışmasının ikinci gününde eğitimci Salih Sarpten katılımcıların da konuya aktif bir şekilde katılımıyla gerçekleşen “İletişim, Ekip Çalışması ve Liderlik” konulu günün ilk sunumunu gerçekleştirdi.  
 
Aynı gün öğleden sonra ise CTP-BG Kadın Örgütü MYK üyelerinden Canan Öztoprak’ın hazırladığı atölye çalışması ile gruplar oluşturularak iletişim tekniklerinin en iyi biçimde kullanarak her şekilde ve koşulda iletişim kurma ve liderlik vasıflarını göz önünde bulundurmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.
 
Eğitim çalışmasının sonunda yapılan değerlendirmelerde ise Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşme sürecindeki çabalarının Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek Cumhurbaşkanı’na olan destek bir kez daha vurgulandı.