1 Mayıs İşçi Bayramı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle açıklama yaptı:

Emekçiler, ezilenler, sömürülenler, ayrımcılığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe maruz kalanlar, özgürlükleri kısıtlananlar, aralarında suni ayrımlar yaratmaya ve mücadeleyi bölmeye çalışanlara inat, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, vatandaşlık, etnik köken, doğum yeri, dinsel ve mezhepsel inanç ve başka herhangi bir ayrım gözetmeksizin, 1 Mayıs’ta, bir kez daha bir araya gelmeye ve dayanışma içinde olacaklarını herkese ilan etmeye hazırlanıyorlar.

Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde, barış yerine savaşı, çözüm yerine çözümsüzlüğü, adalet yerine adaletsizliği, birbirinin haklarını tanıyarak bir arada yaşama yerine birbirini yenmeyi ve yok etmeyi bir “düzen” olarak yerleştirmek isteyenlerin hakimiyet kurma çabalarının arttığı bu dönemde, dayanışma içinde olmak ve 1 Mayıs’ta omuz omuza yürümek daha da önemli bir hale gelmiştir.

Ezenlerin faaliyetlerinin ulus devlet sınırlarını aştığı ve “küreselleştiği” bir dönemde, onlara karşı duranların mücadelesinin ve dayanışmasının da herhangi bir coğrafi sınırın içine hapsolmaması gerekir. Dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlığa ve adaletsizliğe maruz kalanlarla azami düzeyde dayanışma 1 Mayıs ruhunun gereğidir.
Aynı ruhun bir diğer gereği, Kıbrıs’ta ezilenlerin mücadelesini, coğrafi, etnik veya başka sınırlarla bölme girişimlerine karşı durmaktır. Bu nedenledir ki Kıbrıs’ta, tek egemenlik, tek vatandaşlık, tek uluslararası kimlik temelinde, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayanan ve iki eşit kurucu devletli federal birleşik Kıbrıs için mücadeleyi yükseltmek ve bu doğrultuda çaba gösteren herkesle birlikte hareket etmek gerekir. Bu mücadele yalnızca Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarıyla sınırlı kalmamalı, federalist zihin dünyasının yaratılması için yürütülen çabalara en aktif biçimde katılma çabasıyla da desteklenmelidir.

Hep akılda tutmak gerekir ki ezilenlerin mücadelesi zaman içinde yeni ortaya çıkan unsurlarla zenginleştirilmek zorundadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürde, bu topraklarda yaşayanların özne olma ve haysiyetlerine sahip çıkma olanaklarının daraltılması yönünde yürütülen girişimlere hep birlikte karşı çıkmak her gün daha da önemli hale gelmekte, büyük mücadeleler sonucu elde edilen sendikalaşma, toplu sözleşme, grev haklarının korunabilmesi için eskisinden bile daha yoğun bir çaba göstermek gerekmektedir. Ülkemizde özellikle özel sektördeki düşük sendikalaşma oranını doğal bir durum gibi kabul etmek mümkün değildir. Özel sektörde sendikalaşmanın sağlanmasının, kayıt dışı çalışmanın, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ve çalışanların haklarının korunmasının yegane yolu olduğu açıktır. Bu dönemde bu yöndeki mücadele en yoğun biçimde sürdürülmelidir, sürdürülecektir.

Bu arada, kamu yararı ve ülkemizin ve halkımızın yatırım, üretim, istihdam ihtiyaçlarının giderilmesi amacını gütmeyen, ideolojik ve stratejik özelleştirme girişimlerinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği açık biçimde görülmektedir. Kıbrıs Türk halkının ve ülkemizin ihtiyaçlarını gözetmeyen, kamu yararını değil, özel sektöre kar sağlama amacını ve stratejik hesapları ön plana alan, ülkedeki yatırım, üretim ve istihdam olanaklarını artırmaya değil, tam tersine azaltmaya yönelen özelleştirme girişimlerinin kabul edilmesi asla mümkün değildir ve bu yöndeki girişimlere karşı en sert biçimde karşı durmak gerekir.

1 Mayıs, başka ülkelerde yaşayıp oralarda ezilenlerle bu ülkedeki ezilenlerin, bu ülkede doğup adaletsizliğe maruz kalanlarla başka ülkelerde doğup buralarda aynı kaderi paylaşanların, ekonomik yönden sömürülenlerle, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, vatandaşlık, etnik köken, doğum yeri, dinsel ve mezhepsel inanç gibi sebeplerle ayrımcılığa uğrayanların, aralarında çıkar çatışması varmış gibi gösterilmeye çalışılan işçilerin, kamu görevlilerinin, gizli ve açık işsizlerin, üretemez duruma getirilmek için uğraşılan üreticilerin dayanışma ve birbirlerine omuz vererek ortak mücadeleyi yükseltme günüdür. CTP, bütün örgütleriyle ve mensuplarıyla bu dayanışmanın ve mücadelenin içindedir ve 1 Mayıs 2016’da bir kez daha, eşitlik, adalet, özgürlük ve dayanışma için 17:30’da Kuğulu Park’ta toplanarak Taksim Sahası’na yürüyecek emekçilerle birlikte olacaktır.
Tüm halkımızı bu dayanışma gününde emekçilerin yanında olmaya davet ederiz.
Yaşasın 1 Mayıs.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

29 Nisan 2016