CTP Eğitim Çalışma Grubu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin eğitimde kaos yarattığını açıkladı. Açıklama şu şekilde:

Covid-19’la tanışalı bir yıl oldu. Bir yıl önce hastalığın yayılmasını önlemek için ilk kapatılan okullar olmuştu. Çevrimiçi eğitim, seyreltilmiş eğitim derken ciddi anlamda plansızlık, programsızlık ve öngörüsüzlük sonucunda telafi edilemeyen eksiklerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ciddi eğitim kayıplarıyla sonlandırıldı. Kazanılan deneyimlerle içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının katılımcı bir anlayışla daha iyi planlanacağını umut etmiştik.
Eğitimin, insan yetiştirmede önemi, toplumu ve gelecek kuşakları şekillendirdiği bilinciyle yardım elimizi uzattık. Geçtiğimiz ders yılı sonlarında gelen davet üzerine toplantıya katılarak bütün iyi niyetimizle düşüncelerimizi aktardık. Yapılacak olan çalışma ve planlamanın bize bildirileceği söylenmesine rağmen ikinci bir davet almadığımız gibi yaptığımız öneriler de hiç dikkate alınmadı. Süreç içerisinde en az sağlık kadar önemli olan eğitim alanında bakan değişikliğine de gittiniz. Bir yandan yeni Bakanın hiçbir planlama ve program içermeyen “öğretmen, idari personel ve diğer çalışanlar aşılanmadan okulları açmam” söylemi, diğer yandan yeni Sağlık Bakanı’nın öğretmenlik mesleğine bakış açısı ve bu meslek grubundaki herkesi rencide eden tutumu, yapılan aşı programının sağından solundan deldirilip kalbura çevrilmesi, çelişkileriniz, katılımcılık anlayışından uzak kararlarınız bugünkü kaotik ortamı yarattı.
• Eğitim ve öğretimde sosyalleşmenin önemini, okuma-yazma öğrenme yaşında olan çocuklarımızın durumunu hiç düşünmediniz. Eğitimde bir yılın ama daha da önemlisi bir neslin kaybolmasına neden oldunuz.
• Eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirdiniz. Akıl tutulması yaratan söylemlerle eğitimde yeni sorunlar yarattınız.
• Pandemi için kapandığımız 10 Mart 2020’den günümüze kadar geçen 1 yılı aşkın bu sürede eğitim adına nitelikli hiçbir uygulama hayata geçiremediniz.
• Farklı nedenlerle bu süreçten daha fazla hasar görebilecek öğrenciler olduğunu fark etmediniz, dezavantajlı öğrencileri hiç düşünmediniz.
• Ortaya konan tutarsız tavır ve günü kurtarmaya yönelik kararlarla öğretmen, öğrenci ve veli üzerinde moral bozukluğu, eğitimde kaos yarattınız.
Bilimsel verilere bağlı tüm sağlık önlemleri alınarak eğitim öğretim faaliyetlerinin okullarda başlatılması, yani yüz yüze eğitim çok önemlidir ve mutlaka başlatılmalıdır. Ne var ki bu yapı ve bu anlayışla bunu başarmanız mümkün değildir.
Hep yaptığınız şeyi, yine yapıyorsunuz. Kendi iç kavgalarınızın ve beceriksizliğinizin bedelini başkalarına yüklemeyi, sektörleri, kurumları ve örgütleri karşı karşıya getirmeyi çok iyi beceriyorsunuz. Kıbrıs Türk Halkına verebilecek hiçbir şeyinizin kalmadığını siz de çok iyi bildiğiniz halde halk iradesinin tecelli etmesine de uzak duruyorsunuz. Bir neslin kaybedilmesine neden oldunuz, eğitimde tam bir kaos yarattınız. Yeter artık!

CTP Eğitim Çalışma Grubu
29.03.2021