Kıbrıslı kadınlar şiddete karşı birleşti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi, her türlü şiddet mağduru kadına destek ve dayanışma belirterek, Kıbrıs’taki ve dünyadaki tüm kadınları bu insanlık dışı olguyu ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirmeye davet etti. CTP Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi, kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele verileceğini açıklamak için bugün ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home For Cooporation) ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamanın Türkçe versiyonu CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Yunanca versiyonu ise POGO Kadın Hareketi Genel Sekreteri Skevi Kukuma tarafından okundu. Toplantıda iki kadın hareketinin Genel Başkanlarının yanı sıra, CTP Kadın Örgütü Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou ile iki kadın hareketinin yetkilileri katıldı. Basın toplantısında okunan açıklamanın tam metni şu şekilde:

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü ve POGO Kadın Hareketi olarak, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde en yaygın insan hakkı ihlaline karşı seslerimizi birleştiriyoruz. Ataerkine içkin olan cinsiyete dayalı şiddetin nedenleri doğrudan sömürü sistemiyle ve yaşamın her alanında karşılaştığımız cinsiyet eşitsizlikleriyle bağlantılıdır. Sorunun önlenmesi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının korunması ve desteklenmesi için dünya çapında sınırlı kaynaklar harcanmakta ve bu durum mağdurları faillerin elinde savunmasız kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, kadına yönelik şiddetin tolere edildiği bir ortam yaratmakta ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmenin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. “Kadına yönelik şiddet” , cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemini içerir. Duygusal, sözlü ve ekonomik şiddet, kendini fiziksel istismar, ısrarlı takip, cinsel taciz, tecavüz, insan ticareti, intikam pornografisi, kadın sünneti, kadın cinayeti biçimlerinde gösterir. Savaş ve çatışmalarda yaşanan cinsel şiddet olaylarını nefretle kınıyor, uluslararası toplumu sürmekte olan yıkıcı savaşların ortasında kalan kadınları korumak için önlemler almaya, bu tür davranışların faillerini cezalandırmaya ve bu duruma tolerans gösteren liderleri cezalandırmaya çağırıyoruz.

KADINLARA YÖNELİK İLAN EDİLMEMİŞ SAVAŞ
Kadına yönelik şiddet olaylarında kaydedilen rakamlar oldukça trajik. Dünya çapında ortalama 137 kadın her gün partneri veya akrabası tarafından öldürülüyor ve her 3 kadından veya kız çocuğundan 1’i hayatlarının bir noktasında dövülüyor, tecavüze uğruyor veya şiddete maruz kalıyor. Ülkemiz Kıbrıs’ta da durum daha farklı değil. Her iki toplumda şiddete maruz kalan kadınların oranları birbirine yakın. 2022 yılında ada genelinde 4.000’den fazla kadın (Kıbrıs Türk toplumunda yaklaşık 1.100 kadın ve Kıbrıs Rum toplumunda yaklaşık 3.000 kadın) şiddet mağduru olarak rapor edildi. Ayrıca istatistikler, adanın her yerinde günde neredeyse 11 kadının (Kıbrıs Türk toplumunda 3 kadın ve Kıbrıslı Rum’da 8 kadın) şiddete maruz kaldığını, kadın cinayeti olaylarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor. Dünya çapında 2,5 milyardan fazla kız çocuğu ve kadın, ayrımcı yasalardan ve şiddet vakalarında yaşanan hukuki koruma eksikliğinden dolayı olumsuz etkileniyor. Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için mağdurların seslerini yükseltecekleri kampanyalar yapmak veya rafta kalan yasaları geçirmek tek başına yeterli olmuyor. Yasaların uygulanması ve adaletin sağlanması, dünya çapında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede en zor konulardan biri olarak gösteriliyor. Bu konuyu ciddiyetle ele alacak, mağdurları desteklemek adına çalışmalar yürütecek siyasi irade ve mali kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Şiddet mağduru birçok kadın, hayatlarında yeni engeller yaratacak algı ve tutumlarla karşılaşacaklarını bildikleri için şiddeti bildirme konusunda cesaretli davranamıyor. Bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Kıbrıslı kadınlar olarak biz, her türlü şiddet mağduru kadına desteğimizi ve dayanışmamızı ifade ediyor, Kıbrıs’taki ve dünyadaki tüm kadınları bu insanlık dışı olguyu ortadan kaldırmak için güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.”

CTP Kadın Örgütü – POGO Kadın Hareketi
29.11.2023