İktidar partileri yürütmedeki ciddiyetsizliklerini Meclis çalışmalarında da sürdürüyor!

UBP-DP Hükümeti yürütmedeki ciddiyetsizliğini Meclis’te de aynen sürdürüyor. Bugün yapılacak Meclis oturumunda, muhalefet milletvekillerinin Genel Kurul salonunda hazır bulunmasına, dahası iktidar partilerine mensup milletvekilleri de Meclis binasında olmasına karşın, nisap sağlanmayarak toplantının açılması engellenmiştir.

Salı günleri Meclis’te denetim günüdür. İktidar partilerine mensup milletvekillerinin Meclis binasında bulunmalarına karşın Genel Kurul salonuna girmemiş olmaları yalnızca Meclis çalışmaları konusundaki ciddiyetsizliklerinin değil, aynı zamanda muhalefetin denetiminden kaçtıklarının da en açık göstergesidir.

Pazartesi günü ilk turu yapılan Sayıştay üyeliği seçimi konusunda iktidar partileri ve/veya bu partilere mensup milletvekilleri arasında yaşanan anlaşmazlıklarının sonucu olduğu izlenimi yaratan bu ciddiyetsizliğin sorumluluğu tamamen iktidar partilerine aittir ve kendileri bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapma yükümlülüğü altındadırlar. İktidardaki iki parti bu davranışlarıyla ülkeyi yönetme ehliyetine haiz olmadıklarını bir kez daha açık biçimde göstermişlerdir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi