CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, UBP Kurultayı uğruna kaybedilenlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan 400’e yakın istihdamın bütçeyi 15 milyon TL’lik liralık kayba uğrattığını açıklayan Yorgancıoğlu, “Önümüzdeki dönemde hem Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun hem de Başbakan İrsen Küçük ve UBP’nin bu hesabın bedelini halkımıza ödemesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.


Bir yıllık bir kavgalı dönem sonrasında yapılan ikinci tur kurultay,  tartışmalı bir şekilde İrsen Bey’in ismini parti başkanı olarak öne çıkarmış olsa bile bu kaotik sürecin Kıbrıs Türk Halkına neler kaybettirdiği çok daha önemlidir.

Bu süreçte parti içi iktidar kavgası uğruna geçmişte yasa ve etik dışı olan partizanlık, genel seçimler yanında parti içi seçimlerde de kullanılmaya başlanmış ve bu nedenle yapılan 400’ ü aşkın istihdam halkımızın vergileri ile oluşan bütçemize ilave 15 milyon TL’lik bir yük getirmiştir.

Kurultay sürecinde ülke yönetiminde ortaya çıkan boşluk yasa dışı ilişkilerle doldurulmuş mafya türü ilişkiler günlük yaşantımızın bir parçası olmuştur. Yolsuzluk ve sahtekarlıklar devletin birimlerinde hükümetin ve Cumhurbaşkanının atadığı kişiler tarafından yapılır hale gelmiştir.

Uluslararası tanınmışlığı olan Lefkoşa Türk Belediyesi, Kurultay uğruna batırılmış, çalışanlar perişan edilmiş ve Lefkoşa halkının bir yılı aşkın bir süre çok zor koşullarda yaşamasına neden olunmuştur.

Kurultay gerekçe gösterilerek Meclis çalışmaları bir yılı aşkın bir süre sabote edilmiş AB Uyum Yasaları çıkarılamamış, diğer komiteler yanında Siyasi Partiler Yasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa değişikliklerini görüşecek Ad-Hoc komitesi, Komite Başkanı tarafından toplantıya çağrılmayarak çalışmalar kesilmiştir. Meclisi çalıştırmayan UBP olmasına rağmen bunun siyasi faturası haksız yere bütün partiler ve bütün milletvekillerine çıkarılmaktadır.

Ülkemizde bir yılı aşan bir sürede hakim olan kaos ve istikrarsızlık ekonomimizin irtifa kaybetmesine neden olmuştur. Bu nedenle birçok işyeri batmıştır. Aynı süreçte halkımız her iki adayla ilgili olumlu ve olumsuz dış müdahalelere ve her iki tarafın da bunu kanıksamasına hayretle tanıklık etmiştir.

Bu süreçte halkımıza zaman kaybettirilmiştir, güven kaybettirilmiştir, ekonomik kaynak kaybettirilmiştir ve siyasi iradesi ayaklar altına alınmıştır. Bütün bunlara baktığımızda Kurultayda kimin kazandığının hiç de önemli olmadığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde hem Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun hem de Başbakan İrsen Küçük ve UBP’nin bu hesabın bedelini halkımıza ödemesi kaçınılmaz olacaktır.

İlk hesap 7 Nisan 2013 tarihinde yapılacak Lefkoşa Belediye Başkanlığı seçimlerinde halkımız tarafından sorulacaktır.

 

Özkan Yorgancıoğlu

CTP-BG Genel Başkanı