Haydi 1 Mayıs’a!

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden bu yana, sosyalizmin hedefleri doğrultusunda ve sosyalist ilkeler rehberliğinde, Kıbrıs Sorunu’nun federal bir yapı çerçevesinde çözülmesi ve ülkemizde demokrasinin, özgürlüğün, sosyal adaletin ve dayanışmanın tesis edilmesi için mücadelesini sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan değerler krizinin yarattığı kaos ortamı, ‘kapitalizmi’ yeniden tartışmaya açarak serbest piyasa ekonomisine dayandırılan yeni dünya düzeninin yoksulluğu, sınıflar ve katmanlar arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koymaktadır.

Çalışmalarını bu bilinçle sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi çalışma hayatının düzenlenmesinde ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya devam edecektir.

Bu bağlamda, “Emek en yüce değerdir” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda saat 18.00’da Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanıp ara bölgeye yürüyoruz. Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve emeğin özgürlüğü için haydi 1 Mayıs’a!

Cumhuriyetçi Türk Partisi