Yeşil Hat Tüzüğü uygulama kodu değişiklik kararı yürürlükten kaldırıldı

Kıbrıs Rum Yönetimi, yasa dışı göçü önleme gerekçesiyle Yeşil Hat Tüzüğü uygulama koduna yapmış olduğu ve 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana yürürlükte olan değişiklik kararını yürürlükten kaldırmıştır. AB Komisyonu, bahse konu iptal kararını teyit etmiştir.

Ada’da kişilerin serbest dolaşım özgürlüğünü ve Yeşil Hat’tan geçişleri ciddi anlamda olumsuz etkileyen bahse konu kararın iptalini memnuniyetle karşılıyoruz.
Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde geçişlere yönelik kısıtlamaların ise halen yürürlükte olduğunu hatırlatmak isteriz.
Bu vesileyle, Rum Yönetimi’nce salgın kapsamında yürürlüğe konan önlemlerin Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygunluğunun takipçisi olacağımızı, ayrıca Tüzüğün amacına hizmet edecek şekilde uygulanmasına ve gerek Kıbrıslı Türk ticari araçların Güney’e geçişlerine, gerekse işlenmiş gıda ürünlerinin ticaretine yönelik çabalarımızı devam ettireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.