CTP Girne’de: Bu darboğazı aşacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçelerde sürdürdüğü toplantılara dün Girne’de devam etti. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıya milletvekillerinin yanı sıra Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri de katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantı da katılımcıların soruları yanıtlandı. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında ekonomik önlemlerden bahsederek yaşanan bu dar boğazı aşmak için toplumun tüm kesimlerinin adil şekilde elini taşını altına koymasını gerektiğini söyledi.

ERHÜRMAN: KAÇAK ÇOK, EK MESAİ SİSTEMİ YENİDEN YARATILMAK ZORUNDA
Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman öngörülemeyen gelişmeler yaşandığını, hükümetin elindeki tüm imkanları kullanarak bu sıkıntılı günleri aşmaya çalıştığını ifade etti. Hükümete geldikleri günle bugünkü döviz kurlarını karşılaştırdığında yüzde 80 oranında bir fark olduğunu aktaran Erhürman, yine de çaresiz olmadıklarını, alınan ve daha alınacak önlemlerle özellikle dar gelirlinin daha da yoksullaşmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini ve bu darboğazı aşacaklarını belirtti. Akaryakıt ve döviz konusunda yaşanan artışa müdahale edemeyeceklerini ifade eden Erhürman, yine de Fiyat İstikrar Fonu’nu kullanarak birkaç kez zammın önüne geçtiklerini kaydetti. Erhürman, iddia edildiği gibi özverinin sadece çalışanlardan beklenmediğini de belirterek, “casino ve bet ofislerinden alınan vergiyi yüzde 20 artırdık, havuzlu evlerden bir defaya mahsus ek vergi alınması kararı aldık, kiracıları korumak için stopajları düşürdük” dedi. Ek mesailer konusuna da değinen Erhürman, çok fazla kaçak olduğunu, sistemin yeniden yaratılmak zorunda olduğunu ifade etti. Erhürman, sendikalarla yapılan toplantılarda ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, birlikte çözüm arama çabaları için sendikalara teşekkür etti. Amaçlarının tasarruf sağlamak olduğunu kaydeden Erhürman, “adil şekilde toplumun tüm kesimlerini elini taşın altına koymaya davet ediyorum” dedi.

ŞAHALİ: GENEL TARIM SİGORTASI FONU USULSÜZ BORÇLANDIRILDI
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali konuşmasında hükümet programında da yer aldığı şekilde, hayvancılık sektörünün kendi ayakları üzerinde durabileceği bir sistem yaratma uğraşında olduklarını belirtti. Bir önceki dönemde Genel Tarım Sigortası Fonunun usulsüz şekilde borçlandırılması nedeniyle kaynakların kısıtlı olduğunu, kuraklık tazminatlarının ödenmesi konusunda ciddi çalışma içinde olduklarını ifade eden Şahali, Türkiye’den gelen suyun tarımsal alanda kullanılması için çok ciddi bir yatırımın tamamlanması gerektiğini belirtti. Tarımsal amaçlı suyun bölgelere ulaştırılması için elzem olan 6 km’lik tünel inşaatının geçmiş hükümet döneminde tamamlanmış olması gerektiğini ancak hükümetin üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmemesi nedeniyle yol alınamadığını kaydeden Şahali, çok yakında bu konuda ilerlemeler yaşanacağını söyledi.

BESİM: HERKESE EŞİT SAĞLIK HİZMETİ
Sağlık Bakanı Filiz Besim tüm zorluklara rağmen bardağın dolu tarafından bakarak el birliği ile sorunları aşacaklarını, gece gündüz bu gaile ile çalıştıklarını ifade etti. Sağlık konusunda da yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek zorunda olduklarını kaydeden Besim, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için atılan adımlardan bahsetti. Sosyal devlet olarak kamu sağlık hizmetlerini iyileştirmek zorunda olduklarını söyleyen Besim, hastaların en kolay şekilde sağlık merkezlerine ulaşmasının da çok önemli olduğunu belirtti. “Ülkede bir uçtan bir uca herkes eşit sağlık hizmetinden yararlanmak zorundadır” diyen Besim, ülkede bugüne kadar koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önemin yok denecek kadar az olduğunu, göreve gelir gelmez bunu birinci sıraya koyduklarını ve insanları hastalanmadan önce korumanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

NAMİ: ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR SİSTEM GELECEK
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise bakanlık faaliyetlerinden bahsettiği konuşmasında Ticaret ve Sanayi Dairelerinin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Sanayi bölgeleri ile ilgili ciddi bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Nami, organize sanayi bölgelerinin temizliği için çıkarılan yasa ile soruna köklü çözüm getirme yolunda olduklarını kaydetti. Sanayi üretimi yapılması için verilen yüzden fazla tahsisin iptal edildiğini de aktaran Nami, kurulan komite ile artık müracaatların hangi kriterlerle yapılabileceğini belirlediklerini söyledi. “Şeffaf ve katılımcı bir sistem getirmek istiyoruz” diyen Nami, Ticaret Dairesi’nin ise piyasadaki denetleme ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, ürün güvenliğiyle ilgili denetimlerin yanı sıra yaşanan son gelişmeler doğrultusunda oluşan fiyatlardaki anormal artışlarla ilgili de denetlemelerin sürdüğünü kaydetti. Cypruvex’in durumunun iç açıcı olmadığını da belirten Nami, yılların getirdiği ihmali ortadan kaldırmak için çok sıkı çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.