KTHY’nin uçuşlarının sonlandırılması sebeplerinin araştırılması konusunda kurulan Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu bugün medyada yer almıştır.
Komite başkanı Zorlu Töre tarafından, Komite üyeleriyle istişare edilmeksizin hazırlanmış olan bu rapor,Komite’deki üyelerin okumasına fırsat tanınmaksızın, UBP’li komite üyelerinin dahi metne okumadan oy verdiklerinin tutanaklara geçtiği bir ortamda, adeta yangından mal kaçırırcasına oylamaya sunulmuştur. CTP’li komite üyeleri bunun üzerine, okunmamış bir raporun oylamasına katılmayı reddetmiş, toplantıyı terk etmiş ve karşı oylarını ek bir rapor şeklinde Meclis’e sunma hazırlığı içine girmek zorunda bırakılmıştır.

Komite aşamasında yapılan bu ciddiyetten ve tüm teamüllerden uzak girişimler yetmezmiş gibi, Salı günü Meclis’te görüşülecek ve dolayısıyla henüz kabul edilip edilmeyeceği bile belli olmayan, açıkça taraflı, içermesi gereken birçok bilgi ve belgeden yoksun rapor bugün itibarıyla medya ile paylaşılmış ve belli ki kamuoyunun yanlış ve eksik bilgilerle oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu şartlar altında,Meclis’in ve Meclis Araştırma Komitesi’nin saygınlığını ve inandırıcılığını açıkça zedeleyen girişimleri yapan Komite Başkanı’nı kınadığımızı ve Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerini üzen KTHY’nin uçuşlarının durdurulması olayının tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılmasına yönelik gerekli açıklamaları raporun görüşüleceği gün Meclis’te yapacağımızı saygılarımızla bildiririz.