Göreve geldiği günden bu yana hukuka aykırı işlem yapma ve yaptığı işlemlerin ara emri ile durdurulması konusunda rekor üstüne rekor kıran UBP-DP hükümetinin, Bakanlar Kurulu kararıyla, yasa, hukuk tanımadan vatandaşlık dağıtma uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Yaptığımız çalışma, 20 Ocak 2017 tarihine kadar toplam 198 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildiğini gösteriyor.
Bu vatandaşlıklardan 182’si Yasa’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendine dayanılarak verilmiştir. Bu hüküm, “yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulu’nca ZORUNLU GÖRÜLENLER”in vatandaşlığa alınmasını düzenlemektedir. İyi İdare Yasası’na göre gerekçesiz idari işlem yapılması hukuka aykırı olmasına karşın, bu işlemlerin hiçbirinde yurttaşlığa alınan kişinin yurttaşlığa alınmasının Bakanlar Kurulu’nca neden “zorunlu görüldüğü”nün gerekçesi belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu işlemlerin tümü hukuka aykırıdır.

Resmi Gazete üzerinden yapılan çalışma, 16 kişinin de Yasa’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendine dayanılarak yurttaş yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu madde, KKTC’ye “olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmet verebilecek kişiler”in yurttaşlığa alınmasını düzenlemektedir. Bu kişilerin hangi “olağanüstü hizmetleri” yapmış veya yapacak olduklarının da gerekçesi İyi İdare Yasası’na göre açıklanmalıdır ancak Bakanlar Kurulu kararlarında bu gerekçeler yoktur. Dolayısıyla bu işlemler de hukuka aykırıdır.

Bu arada,Hükümetin göreve başlamasından beri, sağlık ve güvenlik konusunda Yasa’da öngörülen raporlar alınmaksızın, “bunların ileride alınması kaydıyla”, “şartlı vatandaşlık” verilmesinin hukuka aykırı olduğu yalnızca bizim tarafımızdan değil, hukukçular ve hukuka duyarlı tüm çevreler tarafından belirtilmiş olmasına karşın bu hukuka aykırı uygulamaya devam edilmiş ve nitekim hükümet, bazıları CTP’nin açtığı davalar sonucunda olmak üzere, verdiği 86 vatandaşlığı, sonradan, hukuka aykırı verildiği gerekçesiyle iptal etmek zorunda kalmıştır. Bu durum hükümetin kendisinin de 86 adet hukuka aykırı işlem yaptığını, mahkeme kararına dahi gerek duymaksızın, açıkça kabul ettiğini göstermektedir ki bu garabeti bilgisizlik ve/veya ciddiyetsizlik dışında herhangi bir gerekçeyle açıklamak herhalde mümkün değildir.

Hükümetin göreve başlamasından beri bu hukuk tanımazlığın takipçisi olan CTP, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye ve hükümeti hukukun sınırlarını tanıması için zorlamaya devam edecektir. Hükümeti bir an önce ciddiyete davet eder, bugün pervasızca ihlal ettikleri hukuka bir gün kendilerinin de ihtiyaç duyacaklarını hatırlatmak isteriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi