CTP Gençlik’ten işten çıkarılan Limasol Bank çalışanlarına destek

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, Gençlik Örgütü adına yaptığı açıklamada Limasol Türk Kooperatif Bankası yönetim kurulunu 11 genci yersiz gerekçelerle işten çıkarması nedeniyle eleştirerek kararın geri alınması için çağrıda bulundu. Talat, özel sektörde güvencesiz çalışan emekçilerin haklarını korumak için iktidarda olan CTP’nin yeni düzenlemeler yaptığını ve çok yakında bunların hayata geçeceğini söyledi.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz günlerde Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda çalışan gençlerin, makul bir gerekçe göstermeden birdenbire işten çıkarıldıkları, kabul edilemez bir olay yaşadık. Tam on bir genç arkadaşımız, kendilerine “alel acele toplanmaları ve bankayı terk etmeleri gerektiği” söylendiğinde olanlara önce anlam veremediler, herhangi bir suçları yoktu çünkü. Fakat ilk şok atlatılıp da olayın iç yüzü aydınlanmaya başladığında, İhtiyat Sandığı münhalları nedeniyle düzenlenmiş olan sınava katılmaları gerekçesiyle Yönetim Kurulu tarafından iplerinin çekildiğini anladılar.

Her şeyden önce, her bir genç bireyin bu toplumda daha fazla değer görmesi gerektiğini savunan örgütümüz, bu arkadaşlarımızın ekmekleri ve gelecekleriyle, umutları ve onurlarıyla oynayan, bu çağdışı uygulamayı şiddetle kınamaktadır. Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yapan kişiler, bu utanç verici ve hak-hukuk tanımayan kararı alanlar nasıl rahat uyuyorlar anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Daha çok kısa bir süre önce bankanın Mali Kurulu’nda personellerinin performanslarını öve öve bitiremeyen bu efendiler, performans değerlendirmelerinde her zaman başarı sergilemiş bu gençleri “performans yetersizliği” bahanesinin arkasına sığınarak işten durdurabiliyorlar. Yarattığı değerin üzerine kondukları emeğe, insanın yarattığı bu en yüce değere kendi biçtikleri değerin ne olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattılar.

Bu vesileyle CTP iktidarının en temel görevlerinden olan emekçi halkın yaşam düzeyini yükseltme hedefinin ne kadar yaşamsal bir hedef olduğu gerçeği bir kez daha önümüze serildi. Yıllardır Kıbrıs’ta verilen emek mücadelesi kamu sektöründe bir takım hakların kazanılması yönünde ilerleme kaydetmiş olsa bile, özel sektörde çalışan işçilerin örgütsüz ve hukuk sistemi içerisinde yeterli korunmadan uzak durumu bizler için kabul edilebilir değildir. Bu son örnekte olduğu gibi bugün birçok sektörde çalışanlar, işverenlerin keyfi tutum ve uygulamalarıyla karşı karşıya kalmakta, “esnek mesai” adı altında uzun sürelerle çalıştırılıp, düşük ücretlerle geçinmeye çalışmak durumunda kalmaktadır. “Beğenmeyenin yerine başkası var” anlayışıyla doğru düzgün gerekçeye dayandırmadan çalışanların kolayca durdurulduğu, bunun karşılığında çalışanların tek güvencesinin İş Yasası’ndaki oldukça düşük tazminat hükümleri ve bir takım yetersiz yaptırımlar olduğu bir ülkede yaşamaktayız.

CTP Gençlik Örgütü, bu ülkeye her türlü olumsuzluğa, her türlü güçlüğe rağmen kök salma kararlılığında olan gençlerin örgütü olarak, mensubu bulunduğu parti CTP’nin özel sektörde sendikalaşma, iş güvenliği, özlük hakları, iş güvencesi gibi alanlarda yaptığı yoğun çalışmaları desteklemektedir. İş mevzuatında çalışanları korumaya yönelik düzenlemeler yapılması konusunda Çalışma Bakanlığı oldukça yoğun bir çaba ortaya koymuş, yakın zamanda değişiklikler Meclis’e sunulacak noktaya getirilmiştir. Parlamentodaki CTP’li vekiller, üstlerine düşen reform çalışmalarına en yoğun biçimde ve işin bizzat mutfağında yer alarak katılmakta, sosyal devlet anlayışının daha da kökleştiği bir anayasa ve diğer mevzuat yolunda kararlı bir ilerleme sağlamaktadırlar.

Başta geçtiğimiz günkü kararı alan Limasol Türk Kooperatif Bankası yetkilileri olmak üzere, çalışanlara karşı keyfi ve baskıcı uygulamaları sürdürme hevesinde olanlara, artık bu keyfi uygulamaları sürdürebilecekleri bir dönemde olmadıklarını ya da başka bir deyişle çalışanların çıkarına olan bir iktidarın, CTP iktidarının görevde olduğu bir dönemde olduklarını hatırlatmak isteriz. Bu dönemin en büyük farkını, işten durdurulan arkadaşlarımızın en baştan itibaren haklarını korumak için yanlarında yer alan Çalışma Bakanlığı ve Limasol Türk Kooperatif Bankası yönetim kurulu aleyhine bu karardan ötürü soruşturma başlatmış olan Kooperatif Şirketler Mukayyitliği açıkça göstermiştir. CTP Gençlik Örgütü olarak özelde bu soruşturmanın, genelde ise hükümetin reform çalışmalarının takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna duyurur, “İşçiye Sosyal Sigorta” talebinden bugünlere gelen, CTP’nin emekçilerle kol-kola verdiği bu mücadelenin en büyük onurumuz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Haksız yere işten durdurulan genç arkadaşlarımızı, 1 Mayıs’ta meydanlarda bizimle, haksızlıklara karşı mücadelemizi birlikte yükseltmeye davet ederiz.

CTP Gençlik Örgütü (a)
Genel Başkan
Ongun TALAT