İradeye müdahaleyi de, külliyeyi de reddediyoruz!

CTP, Kıbrıs Türk halkının hiçbir biçimde talebi olmamasına karşın inşa edileceği müjdelenen “külliye” projesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl 20 Temmuz’da gündeme getirilen ve Kıbrıs Türk halkının hiçbir biçimde talebi olmamasına karşın inşa edileceği müjdelenen “külliye” projesi, toplumun en geniş kesimlerinde rahatsızlık yaratmaya devam etmektedir.
Toplumun her kesimi, dünyanın ve ülkemizin içinden geçmekte olduğu büyük ekonomik kriz koşullarında, oldukça ciddi bir kaynağın böylesi bir projeye harcanmasına anlam verememektedir. Kıbrıs Türk halkı, ortaya atılan ve birçok ağacın da katledilmesine yol açan bu projeyi, hiçbir biçimde desteklememektedir. İnşa edilmesi planlanan bina kompleksinin, kamu maksatları bakımından kullanılacağı gerçeğinden hareketle, Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında gündeme getirilmiş olmasının kabul edilebilir hiçbir yanı bulunmamaktır.
Vizelendirilmemiş kendi insan kaynağımızca, kurum, kuruluşlarımızca değerlendirilip hazırlanmamış, bu oldubittiyi kabul etmemiz mümkün değildir.
Söz konusu durum, Kıbrıs Türk halkının iradesine müdahalelerin devam ettiğini de apaçık gözler önüne sermektedir.
CTP, Kıbrıs Türk halkının iradesine her müdahaleyi ve “külliye” projesini en güçlü biçimde reddetmektedir. Tarihsel süreç içerisinde tüm toplum liderlerinin kullandığı ve mimari özellikleri yanında, tarihsel bir anlamı da bulunan Cumhurbaşkanlığı binasının terk edilmesi girişimi, en iyi niyetli yaklaşımla değerlendirildiğinde bile kendinden önceki tarihi dikkate almama ve onu yok sayma girişimidir. Oturmakta olduğu makama hangi koşullar altında geldiği herkesin malumu olan Ersin Tatar’ın böyle bir hakkı da haddi de bulunmamaktadır. Getirildiği makamda sağlayamadığı itibarı gösterişli bir yapıyla sağlayabileceğine inandırılan Tatar’ın bilmesi gereken şey, hiç kimsenin böyle bir yerden itibar devşiremeyeceği gerçeğidir.
Ersin Tatar, göreve gelme sürecinden başlayarak sırf oturmakta olduğu makamda olabilsin diye Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç içerisinde büyütüp geliştirdiği tüm demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasına göz yummaktadır. Tatar, itibarını sağlamak istiyorsa önce bu yaklaşımlarından derhal vazgeçip, Kıbrıs Türk halkından gelen seslere kulak vermelidir.
Kurulduğu günden bugüne, Kıbrıs Türk halkının iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Cumhuriyetçi Türk Partisi, “külliye” girişimini bütünüyle reddetmekte ve güçlü bir biçimde “külliyeye hayır!” demektedir. CTP, gelişen süreç içerisinde böylesi bir girişimin hayat bulmaması için tüm gücüyle mücadele edecek ve Kıbrıs Türk halkının her kesiminden insanla kucaklaşarak çaba gösterecektir. Demokratik ve ekonomik fukaralaşmaya sürüklenen Kıbrıs Türk halkı, “külliye” projelerine değil, gençlerin göç etmemesi için doğru vizyon ve projelere ihtiyaç duymaktadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
27.09.2022