Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) aldığı bir kararla, sınırlı miktarda stoku bulunduğunu ve ithal arpanın fiyatını gerekçe göstererek yemlik arpaya ortalama yüzde 8’lik bir zam yapmış bulunmaktadır. Öncelikle tüm hayvancılık sektörü olmak üzere, piyasanın genelinde pahalılık yaratacak bu karar TÜK’ün iyi yönetilmediğinin de açık bir göstergesidir.

18 Eylül tarihinde basına yansıyan demecinde “depolarında iki aylık stok bulunduğunu” ifade eden TÜK müdürünün, bundan bir hafta sonra yapılan zamma ilişkin olarak “sınırlı miktarda stok kalmış olmasını” gerekçe olarak dile getirmesi son derece gayrı ciddi bir durumdur. Yine açıklamalarında hükümetin yemlik arpaya herhangi bir sübvansiyonunun olmadığını belirterek aslında hayvancılık sektörünün gözden çıkarıldığını ve kaderine terk edildiğini de kanıtlamaktadır.

Zam kararının açıklanmasıyla birlikte bir başka izaha muhtaç durum ortaya çıkmıştır. Yemlik arpanın fabrikalara ve ticari firmalara satış fiyatı ile kendi yemini kendi yapan hayvan yetiştiricilerine uygulanacak satış fiyatı arasında da fark gözetilmiştir. Buna göre arpanın ticari firmalara ve yem fabrikalarına daha düşük fiyattan satılmasına karar verilirken, en yüksek fiyat kendi yemini kendi yapan hayvan üreticileri için açıklanmış ve çok ciddi bir mağduriyet yaratılmıştır.

Sektör temsilcilerinin sırtındaki yükü daha da artıran bir etki yaratacak bu zam karşısında hükümet “ne yapalım döviz kuru böyle” diyemez, böyle bir hakkı yoktur. Yerel gelirlerin öngörülenden fazla gerçekleştiğini söylerken övünen, bunu har vurup harman savururken rahatsızlık duymayan hükümet, bu duyarsız tavrıyla, üreten kesimlere sırtını döndüğünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Hayvan üreticileri ülkedeki hayvan varlığının hızla eridiğini söylerken, sektörü daha da sıkıntılı bir duruma sokan bu zam kararının izahı mümkün değildir ve mutlaka geri alınmalıdır.

Bu arada son günlerde, TÜK tarafından yapılan bütün satışlardan elde edilen gelirin tamamının özel bir banka tarafından tahsilatının yapıldığına dair söylentiler giderek yoğunluk kazanmaktadır. Bu da mutlaka açıklanması gereken bir durumdur. TÜK özel bir bankaya ipotek edildi de bu gizli mi tutulmaktadır, yoksa ortada başka bir karmaşık ilişki mi mevcuttur?

Üreticinin dostu olarak faaliyet göstermesi gereken Toprak Ürünleri Kurumu, bu özelliğini her geçen gün yitirmektedir. Hükümet bu konuya daha fazla kayıtsız kalmadan bir an önce gerekli desteği sağlayarak hem üreticilere hem de kuruma yardımcı olmak zorundadır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi