Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP-DP Azınlık Hükümetini, elektrik fiyatlarına yapılan zammı geri almaya çağırdı. Açıklama şöyle:

Elektrikte, üretim maliyetlerini düşürecek ve uzun vadeli bir program dahilinde enerji arzını planlayacak herhangi bir proje açıklanmaksızın, yalnızca dövizdeki ve yakıt fiyatlarında artışı fiyatlara yansıtmak şeklindeki bir kolaycılıkla yapılan zammı kabul etmek mümkün değildir.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin iktidarda olduğu dönemde akıllı sayaçların alınmasıyla kayıp kaçak ciddi şekilde azaltılırken, tahsilat oranları önemli oranda artırılmış ve fiyatları düşürerek hem dar gelirli yurttaşlarımıza hem de sanayicimize belirli saatlerde çok ucuza elektrik tüketimi imkanı sağlayacak peak-off peak fiyatlandırma uygulamasının zemini hazırlanmıştır. Buna ek olarak, toplam 35 megavatlık yakıt verimliliği yüksek iki yeni santral alınarak üretim maliyeti yüksek olan buhar tribünlerine ihtiyaç azaltılmıştır. Ayrıca belediyelerin, kamu ve özel sektörün birikmiş borçları yeniden yapılandırılarak KIB-TEK’in alacaklarının azaltılması sağlanmış ve maliyet bileşenlerinden olan faiz giderleri aşağılara çekilmiştir. Bunlar, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve dolayısıyla tüketiciye yansıyan fiyatların ucuzlatılmasına yönelik olumlu adımlardır. Ancak şu anki hükümet, bu yönde atılan adımların devamını getirmek, akıllı sayaçlarla peak-off peak uygulamasına geçmek, yeni ve daha verimli santraller alarak üretim maliyetlerini düşürmek, maliyetleri düşürecek şekilde uzun vadeli programlarla enerji arzını çeşitlendirmek gibi projeleri gündeme getirmek yerine, dövizdeki ve yakıt fiyatlarındaki artışı doğrudan doğruya fiyatlara yansıtarak işin kolayına kaçmayı ve hem hane halkını, hem üreticileri hem de ekonomideki tüm kesimleri ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmayı tercih etmiştir. Bu hükümetin tüm icraatlarında kendini gösteren, geleceği, insanlarımızın refahını, üreticileri ve ekonomideki kesimleri düşünmek yerine, günü kurtarmaya, daha doğrusu geçiştirmeye yönelik tavır bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti bu tavrından bir an önce vazgeçmeye ve tüm kesimleri ciddi bir yük altına sokan bu kararı geri almaya davet eder.

Cumhuriyetçi Türk Partisi