Her geçen gün kaygı ile yaşadığımız bir geleceğe doğru yürümekteyiz, susmayacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nün, “Her geçen gün kaygı ile yaşadığımız bir geleceğe doğru yürümekteyiz, susmayacağız!” başlıklı basın açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde dün 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. Cinayetle ilgili tutuklanan kişinin erkek bir şahıs olmasının yanında şiddetin her türlüsüne karşı endişelerimizi artmaktadır. Ülkemizde her geçen gün çoğalmakta olan şiddet vakaları özellikle kadınların ve çocukların hayatını tehdit etmektedir. Biz gençler, bu kontrolsüz ortamı her geçen gün kaygı ile izliyor, hiç bir gencin bu tür bir korku ortamında yaşamasını istemiyoruz. Hükümetin görevi, suç gerçekleşmeden, önleyici tedbirler almaktır ve Kıbrıslı Türk gençlerin sosyal değerlerimiz çerçevesinde gelişmesine olanak sağlamaktır. Biz gençler, her geçen gün kaygı ile yaşadığımız bir geleceğe doğru yürümekteyiz, bunu kabul etmiyoruz.
Eril şiddet önce zihinlerde ve dilde başlar, yayılır. İnsanların dini duygularını kullanarak kadına biçilen rollere itirazımız tam da bu yüzdendir! Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna gereken önem verilene kadar, önleyici hizmetler ve şiddet mağduru her bireyin kolayca sığınma evlerine ulaşabileceği bir düzen kuruluna kadar, kız çocuklarının ve kadınların korkmadan özgürce yaşayıp kendi geleceğine karar verebileceği bir düzende yaşayana kadar, Toplumsal cinsiyet eşitliği dairesi devreye girene kadar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi eğitim sistemine entegre edilene kadar sesimizi kısmayacağız! Ülkemizi terk etmeyeceğiz daha adil, daha eşit ve daha yaşanabilir bir Kıbrıs için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

CTP Gençlik Örgütü
26.01.2023