CTP, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin keyfi ve duyarsız davranışlarını eleştiren bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir yılı aşkın bir süredir Covid-19 salgınıyla mücadele edilmektedir. Bu mücadelede belediyelerimizin ortaya koydukları performans ortadadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak sosyal belediyecilik ilkesinden ve deneyimlerimizden hareketle pandemi sürecinde halkımızın ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanmasına büyük önem verdik. Sosyal sorumluluk çerçevesinde CTP’nin iktidarda olduğu tüm belediyelerde halkmızın yanında olundu ve olmaya da devam edilmektedir. CTP’nin bu sorumlu yaklaşımına karşın, merkezi hükümetin belediyelerin hizmetlerini daha ileriye taşınmasına yönelik devlet katkılarını artırmak yerine, belediyelerin mali açıdan zora girmelerine sebep olacak politikaları izlediği acı bir gerçektir. Belediyelerin devletten aldıkları katkı payı oranlarında düşüşler yaşanırken, buna ek olarak pandemiden dolayı hizmet gelirlerinde de (tahsilat) bir düşüş söz konusu olmaktadır. Bunlara ek olarak Ersan Saner’in azınlık hükümetinin gerek belediyeler yasasında-yerel yönetimler reformunda ağır davranması ve bununla birlikte son olarak emekli olan belediye başkanlarının emeklilik maaşlarının ödenmesine ilişkin ilgili belediyeleri mali bir yükün altına sokması, daha sonra da bu kararın geri alındığını bildirmesi Saner hükümetinin kamu yönetimi ciddiyetinden uzak olduğunun bir kanıtıdır.
Ayrıca, Ersan Saner hükümetinin son dönemde belediyelere yaklaşımında derin bir partizan çizgi de göze çarpmaktadır. Saner hükümetinin CTP’li başkanların hizmet verdiği belediyelere karşı ötekileştirici ve dışlayıcı tavrı da gözde kaçmamaktadır. Merkezi hükümetin mensuplarının siyasi bir partinin örgütü gibi davranması ve CTP’li başkanların hizmet verdiği belediylere ötekileştirici yaklaşımı kabul edilemez.
Halkımıza sosyal belediyecelik ilkesi çerçevesinde hizmet etmeyi bir görev bilen CTP’li belediye başkanları siyasal görüş farklılığı gözetmeksizin halkımıza hizmet etmeye devam edecektir. Önümüzdeki günlerde merkezi hükümetin keyfi ve duyarsız tutumundan dolayı belediyelerin yaşadıkları sorunları belediye başkanlarımızın düzenleyecekleri ortak basın toplantısında daha detaylı bir şekilde halkımızla paylaşacağız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
26.05.2021