Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP-HP hükümetinin dün açıkladığı ekonomik önlem paketi hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Kovid-19 virüsü ile mücadelenin ekonomik ve mali boyutuna ilişkin hükumetin açıkladığı paketin toplumdaki huzursuzluğu ve endişeyi artırdığını üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Açıklanan paketin destek kısmının son derece yetersiz kaldığı, tedbir kısmının ise toplumsal dayanışma ve birliktelik ruhunu değil toplumsal çatışmayı körükleyen unsurlar içerdiği görülmektedir.
CTP olarak hazırladığımız ve 22 Mart 2020 günü hükümete sunmuş olduğumuz önerilerin ana fikri olan devletin ayrım gözetmeksizin herkese karşı eşit ve adil olması zorunluluğu ve ekonominin yeniden canlanmasını sağlayacak şekilde işletmelere gerekli desteklerin sağlanacağı yönündeki beklenti maalesef bu paketle karşılanmamıştır.

Hükümeti;
1) Açıklanan paket dolayısı ile yaşanabilecek her türlü sosyal sorunun önüne geçebilmek ve sosyal adaletin ülkemizde çalışan üçüncü ülke vatandaşlarını da kapsayacak şekilde paketi güncellemeye,

2) Kamu çalışanları ve emekli maaşlarından yapılan kesintinin geri ödemesine ilişkin somut bir tarih ilan ederek toplumsal dayanışmanın zedelenmemesini sağlamaya,

3) Özel sektör çalışanlarına sağlanacak desteğin hangi sektörleri kapsadığına ilişkin kaygıları gidererek, başta mikro işletmeler olmak üzere tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde düzenlenmesinin sağlanmasına dair önlem alarak gerekli açıklamaları yapmaya,

4) Bu zor dönemde görev yürüten kamu çalışanları gibi belediye çalışanlarının da maaşlarını tam almasını sağlayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmesine,

5) Belediyelerin asli görevlerini yürütmesine yönelik ve çalışanların haklarının gözetilecek şekilde gerekli tedbirleri almaya,

6) Faaliyetleri durdurulan işletmelerin maaş ödeme yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmeleri için sunulması planlanan işletme kredisi desteğini derhal somut bir programa dönüştürmeye,

7) Banka borçlarına ilişkin faiz desteği ve taksit ödemelerinin ertelenmesi ile ilgili olarak ekonomik yaşamın sürdürülebilirliği ve olası işsizliği önlemek adına tatmin edici bir sürenin gözetilmesi ve bunun somutlaştırılmasına,

8) Çalışanların işten çıkarılma olasılığını ortadan kaldıracak şekilde, ekonomik ve emek örgütleriyle koordinasyonu artırarak pakette gerekli değişiklikleri derhal hayata geçirmeye,
Paketin hayal kırıklığı yaratmasına yol açan konularda mazeret üretmekten vazgeçip üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ederiz.

Yaptığımız tüm çağrılara rağmen UBP-HP hükümeti toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşlere duyarsız kalarak bir paket hazırlamıştır. Böylesi ciddi bir krizle mücadelede alternatif finansman modelleri konusunda hükümetin daha gerçekçi çalışmalar yürütmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye ve Avrupa Birliği’nden dış kaynaklı destek sağlanması gereklidir.
Açıklanan paket kapsamındaki desteklerin gerek hane halkı gerekse işletmeler için devlet güvencesi ile geleceğe güvenle bakabilme koşullarını yaratmadığı da ortadadır.
CTP olarak halkın ekonomik ve mali konularda yaşadığı endişeleri bir o kadar daha artıran UBP-HP hükümetini uyarmayı görev bilirken, halkımızın sıkıntılarına çareler üretmek konusunda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi
26.03.2020