CTP Gençlik: Yaz bursları kaldırılmayacak!

CTP Gençlik Örgütü Yüksek Öğrenim ve Gençlik Örgütlenmeleri Sekreteri Uğur Diren, girişimleri sonucu, daha çok yaz burslarının kaldırılması yönüyle dikkat çeken Burs Değişiklik Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilerek onaylandığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Uzun süredir gündemde olan ve kamuoyu nezdinde daha çok yaz burslarının kaldırılması yönüyle dikkat çeken ‘’Burs Değişiklik Tüzüğü’’ en sonunda Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilerek onaylandı. Çok tartışılan yaz burslarının kesilmesi ile ilgili düzenlemenin kaldırılmış olması, hükümetin öğrencilerin yaz bursu hakkını tanıması anlamına gelmektedir. Hükümetin bu tavrı, yükseköğrenim gençliğinin sorunlarını önemsediğinin ve çözüm üretmeye çalıştığının en büyük göstergesidir. Konunun bu şekilde olumlu sonuçlanmış olması, en başından beri yaz burslarının öğrencilerin en temel hakkı olduğunu savunan CTP Gençlik örgütü için son derece sevindiricidir.
Bu süreçte, CTP Gençlik Örgütü olarak, öğrenci ve hükümet arasındaki köprü görevini layığı ile yerine getirmenin onurunu yaşamaktayız. Bizler hedefimizden saptıracak tartışmalara girmek yerine, parti içerisindeki demokratik yolları kullanarak konunun çözümüne katkı koymayı tercih ettik. Bu yapıcı tavrımız sayesinde, geçmişten beri Gençlik Örgütü’nün çalışmaları arasında önemli yer tutan burs sistemi ile ilgili önerilerimiz hayata geçmeye başlamıştır.
İlk günden beridir, konunun gündemde kalmasına verdikleri mücadele ile katkı koyan yükseköğrenim gençliği, bizlere sivil toplum örgütlenmelerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Verilen bu haklı mücadelede hassasiyet gösteren herkese, CTP Gençlik Örgütü olarak teşekkür ederiz. Burs sisteminin, yapısal sorunlarından kurtarılıp daha çağdaş bir yapıya kavuşması için tüm gençlerle birlikte ortak çalışmak bundan sonra da en öncelikli görevlerimizden olacaktır. Bizler, hepimizin ihtiyacı olan adil ve sürdürülebilir bir burs sisteminin gençler sayesinde kurulabileceğine inanmaktayız ve bu yolda çalışmalarımızı her geçen gün devam ettireceğiz.

Uğur Diren
CTP Gençlik Örgütü
Yüksek Öğrenim ve Gençlik Örgütlenmeleri Sekreteri