Artık halkın yakasından düşün!

CTP Kadın Örgütü, maaşlardan yapılmak istenen kesintilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Ülkemizde yaşanan demokratik ve ekonomik sıkıntılar insanca yaşam hakkımızı engelleyecek boyuta ulaşmış durumdadır. Türkiye’de uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden her gün değer kaybeden Türk Lirası karşısında hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör çalışanlarının alım gücü erirken, atanmış hükümet sosyal devlet anlayışını bilinçli şekilde tahrip etmekte ve emek düşmanı politikaları art arda yürürlüğe koymaktadır. 6 aylık hayat pahalılığı yüzde 56,76 olarak belirlenirken, açlık sınırı 9 bin 46 TL’yi bulurken, atanmış hükümetin asgari ücrete yansıtılması gereken artışı, yüzde 15 oranında kesmesi tek kelimeyle halk düşmanlığıdır.
Toplumun alım gücünü dengelemek için uygulanan hayat pahalılığı ödeneğini “maaş artışı” diye yansıtmaya kalkan atanmış hükümet, utanmadan Anayasaya aykırı bir şekilde yasa gücünde kararname yayınlayarak, kamu maaşlarına yansıtılması gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapılacağını açıkladı. Sadece kamu maliyesini değil, yurttaşların maaşlarını da cevizcinin çuvalı gibi kullanmaya kalkan atanmış hükümet, hepimizi ağır bir yoksulluğa doğru itmektedir.
Bu ağır yoksullaşma koşulları karşısında, başta kadınlar olmak üzere, toplumun ayrımcılığa uğrayan tüm kesimleri ciddi şekilde etkilenmekte, oluşturulan adaletsiz ve dengesiz ekonomik yapı içerisinde, kadın işsizliği her geçen gün artmaktadır. İşsiz kalan veya düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan kadınların, ev içinde yürüttükleri bakım hizmetleri kadın emeğinin sömürüsünü katmerlerken, kadınların maruz kaldığı ev içi şiddet de, yoksullaşmaya paralel olarak artmaktadır. Mevcut ekonomik koşullarda kadınların en temel ihtiyaçlarını bile gideremiyor hale gelmesi kaygı verici boyut kazanmıştır.
CTP Kadın Örgütü olarak, ekonomik krizin atanmış hükümet eliyle derinleştirildiği böylesi bir dönemde, işsizliğin önüne geçecek, alım gücünü artıracak ve dar gelirli kesimleri koruyacak sosyal politikaların derhal yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguluyoruz. Şu anda dahi, artan işsizlik ve kayıt dışılık dolayısıyla, suç oranları yükselmekte; gazeteler her gün kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı haberleriyle dolmaktadır. Sözü geçmeyen, atanmış hükümete tavsiyemiz, dışardan aldıkları emirleri halka dayatmak yerine, Kıbrıs Türk Halkının yakasından düşmeleridir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü
25.07.2022