Bu patriarkal düzene itirazımız var!

CTP Gençlik Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde, her türlü şiddetin kurumsal ve sistematik bir şekilde yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Gençler olarak, erkek egemen, cinsiyetçi, muhafazakar politikalar üzerinden yürüyenleri çok iyi tanıyoruz. Amaçları biat eden, sorgulamaksızın boyun eğen, ataerkil düzenin belirlemiş olduğu kalıpların dışına çıkmayan, şiddete, baskıya ve adaletsizliğe karşı ses çıkarmayan kadın toplulukları yaratmak. Bununla birlikte güç odaklı şiddet, baskı ve sömürü politikalarıyla yönetmek hedeflenmektedir. CTP’li gençler olarak yukarda saydığımız gerici politikaların karşısında duracak ve bu politikaların odak noktası olan kadınların yanında olacağız. Diğer taraftan ise Kıbrıs’ın kuzeyinde de günden güne artan aile içi şiddet, çocuk istismarı, taciz vb. gerçeklerle yüzleşip, bu konuda önlemler alınması için başta Sosyal Hizmetler Dairesi olmak üzere yerel yönetimler gibi kurumların daha aktif sahada yer alarak gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.
İnancımız odur ki dünyayı, yaşamı ve bu ataerkil düzeni değiştirecek olan güçlü bir dayanışmadır. Bu nedenle, erkek egemenliğine, kadın düşmanlığına, homofobiye, ırkçılığa, milliyetçiliğe ve emek sömürüsüne karşı sesimizi çoğaltacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerimize bağlı olarak taraf olacağız. CTP Gençlik Örgütü olarak yok oluşa karşı yaşamı, çaresizliğe karşı umudu, korkuya karşı cesareti çoğaltmak için kadınların haklı mücadelesinde meydanlardayız! 25 Kasım’ı sevgi ve dayanışma ile selamlarız.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü
25.11.2020