Ülkeyi yönettiğini iddia edenler gençlerin sorunlarına karşı gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış durumdadır!

CTP Gençlik Örgütü ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetin, yurt dışında okuyan Kıbrıslı Türk gençlerin burslarını yatırmadığını ve hem öğrencilerin hem ailelerin bu durumdan mağdur edildiğini açıkladı ve bursların yatırılmaması halinde her türlü eylemi hayata geçireceklerini belirtti. Açıklama şu şekilde:

Ülkeyi yönettiğini iddia eden UBP-DP-YDP hükümeti her ayın son haftası yatması gereken bursları geç yatırarak gençleri mağdur etmeye devam etmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin çektiği eziyet aileleri de zor durumda bırakmaktadır. Öğrencilere burslarının Maliye Bakanlığı’na gönderildiğine dair mesajlar gitmekle birlikte gençler aylarca bursların Maliye Bakanlığı’ndan onay alıp yatmasını beklemektedir.
Burs Tüzüğü’ne göre burs miktarı yılda bir kez mali yılbaşı olan Ocak ayındaki aylık brüt asgari ücret esas alınarak saptanmaktadır. Enflasyonun korkunç boyutlara ulaştığı ve Türk Lirası’nın döviz karşısında erimeye devam ettiği bir dönemde bursların sene başı belirlenen asgari ücret üzerinden, geç ve düzensiz yatırılması öğrencilerin burs hakkına erişiminin önünde ciddi bir engel olarak durmaktadır. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler unutmamalıdır ki, burs gençlere verilen sadaka değildir, gençlerin iyi bir eğitim almaları için devletin sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde sağladığı bir haktır!
Yurt dışında eğitim gören gençler, hak ederek aldıkları bursları zamanında alamamaları nedeniyle, aileleri birikimlerini harcamakta veya borçlanmaktadırlar. Aileler maaşlarının önemli bir kısmını çocuklarının eğitimleri için harcarken sosyal hayattan kopmakta, mutfak masraflarını kısmakta ve akademik takvimde yılda üç kez tatil olmasına rağmen yol masraflarından kısmak için çocuklarını sadece yaz aylarında adaya getirtebilmektedirler. Aileler büyük sıkıntılar içerisinde çocuklarına hasret bırakılmaktadır. Bugün artık mal varlığı olan aileler bile mülklerini satmak zorunda kalarak çocuklarını okutmanın derdine düştüğü bir dönem yaşanmaktadır. Çocuklarının iyi eğitim almasını her şeyin üzerinde tutan Kıbrıslı Türk aileler için bu son derece dramatik bir gelişmedir ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler bu duruma karşı gözlerini kapatmış, kulaklarını tıkamış durumdadır. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bursları 2021 yılında 5 ay, 2022 yılında 4 ay yatırmadıkları halen hafızalarımızdadır. Bütün bunlar kabul edilebilir değildir. CTP Gençlik Örgütü olarak ülkeyi yönettiğini iddia edenlere çağrımız, gençlerin burs haklarına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Öncelikle geriye dönük ödenmemiş bursların hiç vakit kaybetmeksizin yatırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte yüksek enflasyon ve TL’nin döviz karşısında değer kaybının korkunç boyutlara ulaştığı bir dönemde burs miktarının yalnızca sene başında belirlenen asgari ücrete göre belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmesini, yıl içerisinde yapılan tüm asgari ücret düzenlemelerinin burs miktarlarına yansıtılmasını talep ediyoruz. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin konuyla ilgili adım atmaması durumunda her türlü eylemliliği sergileyeceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CTP Gençlik Örgütü
23.04.2023