İskele’de bir üniversitenin açılması ve bu yolla bölgenin sosyo-ekonomik açıdan canlandırılmasına katkıda bulunulması çok uzun bir süreden beri bölge halkı tarafından dillendirilen bir taleptir. Üniversite sayısının hızla arttığı, niteliğin değil niceliğin dikkate alındığı ve diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da plansızlığın, öngörüsüzlüğün ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bu dönemde konu son günlerde yeniden gündeme gelmiştir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, İskele’nin ekonomisine ama yalnızca ekonomisine değil, sosyo-kültürel yapısına da katkı sağlayacak bir üniversite yatırımının bölgede yapılmasını dün olduğu gibi bugün de desteklemektedir. Bununla birlikte böyle bir yatırım için karar verilirken, bugüne kadar başka benzeri girişimlerde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla, öncelikle bölgede hukuka, ekonomik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlara uygun bir alan belirlenmeli, bu alan üzerinde ayrıntılı bir planlama çalışması yapılmalı, nicelik değil nitelik dikkate alınarak kriterler belirlenmeli ve hangi üniversitenin veya üniversitelerin burada yatırım yapacağı bu kriterler çerçevesinde doğru yöntemler kullanılarak belirlenmelidir.

Son günlerde medyaya yansıyan bazı haber ve bilgiler, hükümetin bu konuyu da diğer tüm alanlarda olduğu gibi büyük bir ciddiyetsizlikle ele aldığını ve Bakanlar Kurulu’nda bakanlar arasında dahi ilkeler dışında bazı sebeplerle görüş ayrılıkları ortaya çıktığını göstermekte, bu durum, tüm İskele halkı gibi bizi de endişelendirmektedir.

Hükümet, benzer konularda bugüne kadar yapılan hatalardan ders çıkarmalı, konuyu ciddiyetle ele almalı ve hukuka uygun, planlı ve şaibesiz bir yaklaşımla, İskele’ye bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak kriterlere sahip, nitelikli bir üniversitenin en kısa zamanda kazandırılmasını sağlayacak girişimleri başlatmalıdır. CTP bu yöndeki çabaların destekçisi, hukuka aykırı, plansız ve İskele’nin ihtiyaçlarını dikkate almayan her türlü girişimin de karşısında olmaya devam edecektir.

İskele İlçe Yönetim Kurulu