CTP Kadın Örgütü, UBP-DP Azınlık Hükümetinin güzellik yarışmasında seçilecek 3 kişiye yüzde 100 burs verecek olmasını eleştirdi. Açıklama şu şekilde:

Mevcut hükümetin trajikomik, cinsiyetçi yüksek öğrenim politikaları dünyada eğitimden sorumlu merciler,“genç nesli nasıl daha iyi yetiştiririm, nasıl kaliteli eğitim veririm, öğretim elemanım, öğretmenim nasıl kaliteli ve üretken ortamlarda bilime ve topluma katkı yapar?” diye kafa yoran eğitim politikaları ile dünyaya nesiller kazandırıp, topluma katkı yaparken, ülkemizde mevcut hükümet, mevcut eğitim bakanı, eski bakanları veya eğitimden sorumlu yönetim kurulları ise nasıl daha komik ve bayağı duruma düşerim gayesi peşinde koşmaktan kendilerini alamıyorlar. Bir ülkenin gerek üniversite, gerekse mesleki okullarda yetişen ve öğrenim gören gençlerine iş alanı yaratmak ve bu gençler o ülkede nasıl o ülkenin geleceğini inşa eder sorusuna kafa yormak, o ülkenin eğitim politikalarının strateji mühendisliği ile sonuca ulaşması için planlanan devlet-eğitim politikası olmalıdır. Lakin bizim ülkemizde eğitim politikası namına mevcut hükümetin bu yönde hiçbir gayesi olmadığı yıllardır gözlemlenmektedir. Çocuk yaşta okul öncesinde başlayan sorunlar, eğitim alanında ülkenin durumunu gözler önüne sermektedir. Yeteneğine, becerisine göre eğitim veya ülkenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim politikaları yerine, günü kurtaran ve gelecek nesiller için hiçbir planlama yapılmaksızın yapılan uygulamalara gün geçtikçe bir yenisi daha eklenmektedir. Eğitim alanında o ülkenin hangi alanlarda mesleki boşlukları olduğu araştırılıp, kontenjan veya burslar ile mesleki öğrenim süresince katkı yapılır veya maddi durumu iyi olmayan ve öğrenimini karşılayamayacak, üniversite veya mesleki öğrenim görmek isteyen genç nesile burs verilerek öğrenim hayatını karşılayıp, bir meslek sahibi olabilmesi için yönlendirme ve katkı yapılır. Ayrıca farklı yeteneklere sahip, ülkeyi yurtdışında temsil eden gençlere hem bu alanda sürdürdükleri aktivitelerine katkı olması amacı ile hem de öğrenimlerine devam edebilmeleri için eğitimleri süresince burs ve teşvik verilir. Geçtiğimiz hafta gazetelerde çıkan bir haber, hükümetin eğitimden sorumlu bakanlığa bağlı yönetim kurullarının aldığı karar ile cinsiyetçi ve trajikomik bir hal almıştır. Eğitim güzellik ile bağdaştırılıp, güzelliğe burs verme gibi bir kararla cinsiyetçi bir söylem yaratılmış ve eğitimi ayaklar altına alınmıştır. 10-15 kişilik sayısı değişmeyen bir topluluğun seçeceği güzellik yarışması içerisinden 3 kişiye devletin bütçe ayırdığı ve toplumun vergilerinden ödenen bir okulda %100 burs vermek hangi aklın ürünüdür diye sormamak mümkün değildir. Güzelliğe göre eğitim değil, başarıya ve yeteneğe göre eğitim bursu verilme gayesi gütmesi gereken hükümet mercileri daha geçtiğimiz aylarda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusunda bir çalıştay düzenlemiş olup, aldığı ve uygulayacağı kararlar ile çok verimli bir toplantı geçirildiği ve durum raporları çıkarıldığı konusunda topluma açıklamalarda bulunmuştur. Güzellik yarışmaları genç nesiller arasında farklı travmalar ortaya çıkarması bakımından ayrı bir konu oluşturmakla birlikte, amacı mesaj vermek gibi bir gaye taşıyarak düzenlenen yarışmalar konusunda söylenecek veya tartışılacak farklı bakış açıları vardır. Lakin güzellik ve eğitim bağdaştırması gibi toplumun yeni nesillerine yeni ve trajikomik bir tartışma konusu yaratmak akıl alır gibi değildir. Güzellik göreceli bir kavramdır, insanların sınıflandırma yaparak ayrışmasına yol açan bir olgu haline getirilmemelidir. “Güzel olmayan burs alamaz” gibi yeni bir tartışma yaratmak ancak bu hükümete yakışan bir durum olduğu aşikardır. Bu gibi uzun zamandır düzenlenen yarışmalarda amaç ve gayenin toplumu bilinçlendirme ve topluma katkı yapma gibi konular üzerine eğilme gayesi, bu yarışmaların formatını sorgulatmayacak duruma belki getirebilecektir. Ama güzellik ile eğitim, güzellik ile %100 burs, amacı aşan noktalara gelir ve “anlamlı ve amaçlı güzellik misyonu” ndan çıkar, “cinsiyetçi ve trajikomik güzellik misyonu” na dönüşür.

CTP Kadın Örgütü