CTP Gençlik: Anayasa’nın devletçi anlayışını yıkmak için ‘EVET’!

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Ongun Talat, Anayasa değişikliklerine neden ‘evet’ denilmesi gerektiğini anlatan bir açıklama yaparak ülkenin tüm gençlerini en güçlü şekilde ‘evet’ demeye çağırdı.

Açıklama şöyle:

Yerel Seçimlere artık bir haftadan az bir süre kaldı. Partilerin yerel seçim heyecanı ve yoğunluğu içerisinde, bu seçimlerle eş zamanlı olarak halkın onayına sunulacak olan Anayasa değişiklikleri önemini yitirmiş gibi görünüyor. Hâlbuki aslında çoğu açıdan yerel seçimlerden çok daha önemli olan bu konuda, en azından daha şeffaf ve yaygın bir propaganda süreci yaşanmalıydı. Anayasa’da nelerin değiştiği, hangi değişikliklerin neden daha ileri, daha çağdaş, daha demokratik düzenlemeler niteliğinde oldukları “evet”çi partilerce daha yoğun şekilde halka aktarılmalıydı. Veya tersinden okursak, “hayır”cılar “hayır”daki hayrı halka daha anlaşılır ve yoğun biçimde aktarabilmeliydi. Hâlbuki bunun yerine birtakım bilgi kirliliği yaratan iddiaların dolaştığı, sağlıksız bir propaganda ortamı yaratıldığını gözlemlemekteyiz.

CTP Gençlik Örgütü, Anayasa’daki değişikliklerin anlamının iyi okunabilmesini oldukça hayati bulmaktadır. 1985 Anayasası, onaylanmış olduğu o günkü demokratik koşullardan sonra 2000’li yıllardan itibaren halkın uyanışı ve referandum hakkının kazanılması ile sonuçlanan halk iradesiyle artık örtüşmemektedir. Anayasa’daki bu değişiklikler, mevcut Anayasanın “devletçi” anlayışının ilk kez insana değer veren, devlet karşısında insanı ve toplumu önemseyen, koruyan bir şekilde değişmesi anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler devletin yapısını daha şeffaf, daha işler, hesap verebilir ve denetlenebilir kılmanın yolunu açmak anlamına gelmektedir. Bu değişiklikler temel insan haklarının genişlediği, devletin bunlara müdahale sınırlarının daraltıldığı, insan onuru kavramını tanıyan, daha demokratik, çevreye, çocuk haklarına önem veren ve topluma bu yöndeki yükümlülüklerini yerine getireceği taahhüdünü en temel sözleşme olan Anayasa ile veren bir devlet demektir. Bu değişiklikler, yıllardır demokrasi ayıbı olarak nitelenen kamu görevlilerine siyaset yasağının ortadan kalkması demektir.

İşte referandumda “EVET” demek, mevcut Anayasa’dan böylesine ileri ve daha demokratik düzenlemelere EVET demek anlamına gelmektedir. Siyasetçilerin servet beyanlarının verilmesi ile ilgili olarak ilk kez Anayasal düzenleme yapılmış olması, önerinin ilk halindeki Resmi Gazete’de yayınlanma koşulunun kaldırılmış olmasına rağmen yine de önemli bir adımdır. Oldukça hayati olduğunu her zaman kabul ettiğimiz ve bu konulardaki tavrımızı her safhada en net şekilde sergilediğimiz Geçici 10. Madde, Vicdani Ret ile ilgili düzenleme, Azınlık Hakları ile ilgili düzenlemeler ve bazı diğer konuların değişiklikler arasında yer almamasını biz de olumsuz karşılamaktayız. Fakat bu durumu Meclis’teki partilerin mutabakat sınırlarını ortaya koyan bir veri olarak kabul etmeli, önümüzdeki dönemde bu konulardaki düzenlemelere engel olanların siyasetlerini deşifre eden bir siyasetle toplumsal baskı oluşturup, bu düzenlemeleri de halkın onayına sunulabilecek hale getirebilmenin mücadelesini vermeliyiz.

Değişikliklerdeki bir takım eksiklikler karşısında, toptan retçi bir tavra girilmesini doğru bulmamaktayız. Bu değişikliklerin onaylanmasıyla demokrasi ve kendi evimizin efendisi olma mücadelemiz bitmeyecek, bunu çok iyi biliyoruz. Ama Anayasa’ya “evet” demek, bu demokrasi mücadelesine daha ilerideki bir limandan devam etmek anlamına gelecektir. Bu ileri adımı atmak için, tüm gençleri CTP Gençlik Örgütü olarak referandumda Anayasa değişikliklerine güçlü bir “EVET” demeye çağırırız.

CTP Gençlik Örgütü(a)
Ongun Talat
Genel Başkan
23.06.2014