Girne Antik Liman ve Kale çevresini peşkeş çekmenize müsaade etmeyeceğiz!

CTP Girne İlçesi, Girne Antik Limanı’nın özelleştirilme kapsamına alınmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklama şu şekilde:

CTP Girne İlçesi olarak, gayrimeşru hükümetin aldığı ‘Girne Antik Limanı ve Kale arkasının’ özelleştirme kararını büyük bir endişeyle takip etmekteyiz. Kıbrıs’ın incisi olarak adlandırdığımız, yıllarca turizm başkenti sıfatıyla omuzlarına önemli bir sorumluluk yüklediğimiz Girne’nin en değerli bölgelerinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı büyük bir endişe yaratmıştır.
Girne Antik Liman ve çevresi, 2012 senesi Ocak ayında, bugünün atama başbakanının o günlerdeki Turizm Bakanı sıfatıyla imzaladığı Bakanlar Kurulu kararı ile Girne Belediyesi yetki alanından çıkarılarak Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Söz konusu tarihte de özelleştirileceği söylentileri yayılan Girne Antik Limanı ve Girne Kalesi çevresi ile ilgili olarak 10 yılı aşkın süredir devam eden yetki karmaşası ve buna bağlı ortaya çıkan sorunlar silsilesi hala gündemi meşgul etmektedir. Yetki karmaşasına bağlı ortaya çıkan ve yıllardır çözülemeyen sorunların mimarlarından biri de atanmış Başbakan Ünal Üstel’dir. Antik Liman Sn. Üstel’in Turizm Bakanlığı yaptığı dönemlerden itibaren kendi bakanlığına bağlı olmasından kaynaklı sorunlar nedeniyle harabeye dönmüş, yönetilememiş, sahipsiz kalmıştır. Şimdi de Girne Antik Liman ve çevresi için, görevdeki bakan Sn. Fikri Ataoğlu’nun yürüttüğü açıklanan belirsiz bir süreç dahilinde özelleştirme kararı alan UBP-DP-YDP ‘Hükümeti’, edindiği misyonu nihayete erdirme gayretindedir.
Kararın alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kamuoyuyla yalnızca bir cümleyle paylaşılan özelleştirme kararı, daha sonra gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamayla Antik Limanı iyileştirme projesinin bir parçası olarak lanse edilmiştir. Belli ki hükümet, kamusal yükümlülüklerini yerine getirmek yerine, başka birçok alanda olduğu gibi asli kamu hizmetlerini özel sektöre devretme hevesiyle, halkımızın ortak değerlerini peşkeş çekme çabası içerisindedir. Elbette Antik Liman ve çevresinin bugünkü durumu asla kabul edilebilir değildir. Bölgenin ıslahı için özel sektörle kamu yararı için yapılabilecek işbirliklerini dışlamadan, ilgili paydaşların katılımıyla, verimli ve etkin bir kamusal otorite oluşturulması gerekmektedir. Bölgedeki yetki karmaşası nedeniyle yaşanan sıkıntıları aşmanın yolu, devletin oradan geri çekilmesi değil, tam tersine çağdaş bir yönetim anlayışını ve ilgili makam ile kurumların etkin işbirliğini tesis edebilmekten geçmektedir.
İlgili karardaki şu andaki belirsizlik dahilinde, bu işten hangi çıkar gruplarının nemalanacağı, limana halkın erişiminin nasıl etkileneceği, tarihi ve kültürel anlamda adanın en büyük değerlerinden olan bu mirasın dokusunun nasıl etkileneceği, işletmesi verilecek şirketin yetkilerinin ne boyutta olacağı, kamu gücüne yaslanan yetkilerle bunların çatışıp çatışmayacağı gibi sorular halen yanıt beklemektedir.
CTP Girne İlçesi önümüzdeki süreçte tüm bu soruların takipçisi olacaktır. Bu ada insanının, birçok paha biçilmez hatırasının ev sahibi, yüzlerce insanın geçim kapısı ve en önemlisi bu toplumun tarihi ve kültürel mirası olan Girne Antik Liman ve Kale çevresini çıkar odaklarına peşkeş çekmenize ve belli bir zümreyi değerlerimiz üzerinden nemalandırmanıza müsaade etmeyeceğiz. Bu süreç endişelerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ederse, CTP Girne İlçesi bu karara karşı hukuksal mücadele dahil her türlü eylemlilik ve aktif mücadelenin öncüsü olacaktır. Memleketimizin parça parça peşkeş çekilmesine, Kıbrıslı Türklerin kendi yurtlarında yabancılaştırılmasına geçit verilmeyecektir.
CTP Girne İlçesi olarak, ilgili özelleştirme kapsamına alma kararının içeriğinin ve tüm detaylarının kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını talep ederiz.

CTP Girne İlçesi Yönetim Kurulu
23.08.2022