Mağusa Belediyesi son dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Belediye Başkanı İsmail Arter’in iş bilmez, savurgan ve popülist yönetimi nedeniyle belediye mali yükümlülüklerini yerine getiremez duruma gelmiştir. Belediye ciddi bir borç batağına sürüklenmiştir. Şu anda ayın 15’inde ödenmesi gereken maaşlar ve toplu sözleşmeden kaynaklanan yan haklar henüz ödenememiştir. Mağusa’ya hizmet veren belediye personeli ciddi bir sıkıntıya sürüklenmiştir.

Belediyede beş yıl önce 11 adet çöp arabası varken şu anda 3 çöp arabası ile Mağusa’nın çöpü toplanmaya çalışılmakta ve bu da aksamalara yol açmaktadır. Belediye, pahalı olduğu gerekçesiyle yeterince ilaçlama da yapamamaktadır. Çöp konteynerleri yıkanmadığından çevreye koku ve mikrop saçmaktadır. Bu da kentimizde ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Mağusa Belediyesi’nin iş bilmez, savurgan ve popülist yönetim tarzıyla bu noktaya geleceği belli idi. Bu konuda Belediye Başkanı İsmail Arter kadar ona her koşulda destek verenler de sorumludur.

Mağusa Belediyesi’nin kötü gidişine dur demek için CTP’li Meclis Üyeleri olarak ciddi çabalar ortaya koyduk. 11 Temmuz 2018’de İsmail Arter’e yazılı bir muhtıra verdik. Muhtırada belediyenin mali yapısı ve personel yapısı ile ilgili detaylı bilgi talep ettik ve düzgün, şeffaf ve verimli çalışacak bir belediye yaratmak için katkı koyabileceğimizi belirttik. Ancak bu muhtıraya hiçbir cevap alamadık.

İsmail Arter’in aynı iş bilmez yönetim tarzına devam etmesi nedeniyle 19 Eylül 2018 tarihinde yeni bir basın açıklaması yaparak, tüm sözlü ve yazılı uyarılarımıza kulak tıkayan İsmail Arter’i bir kez daha kamuoyu önünde uyardık. Belediye Meclisi’nde sadece destekçilerini dikkate alan ve savurganlığı doruğa çıkaran İsmail Arter’in mali açıklarını 15 milyon TL borçlanarak kapatma kararına karşı çıktık. Ancak bu karar yine oy çokluğuyla alındı. Belediye Meclis kararında bu miktarın 2 milyon TL’sinin araç alımına, diğer kısmının ise Mağusa esnafına olan borçların ödenmesinde kullanılmasına karar verildi. Ancak bu karar da uygulanmadı. Borçlanılan 15 milyon TL’nin tümü maaş ödemelerine harcandı.

Bugün geldiğimiz noktada iş bilmez ve savurgan belediye yönetimi sıfırı tüketmiştir. Bırakın yatırımları, temizlik, ilaçlama, asfalt gibi en temel beledi hizmetleri bile verebilmekten acizdir. Değişik bankalarda milyonlarca liralık borç birikmiştir. Esnaf belediyeye artık mal vermemektedir. Bu açığı kapatmak için de yükü Mağusa halkının sırtına yığmaktadırlar. Su parasına yüzde 45 ve diğer beledi hizmetlere de astronomik zam yaparak açıklarını kapatmaya çalışıyorlar. Bankalara ödenen ve ödenecek olan 10 milyonlarca TL’lik faiz de Mağusa halkının vergilerinden ödenecektir. Halbuki bu borçlanmaların sorumlusu Mağusa halkı değil kendileridir.

Biz Mağusa Belediyesi CTP’li Meclis Üyeleri olarak İsmail Arter’i şeffaf, hesap verir, tasarruflu ve Mağusa halkının ihtiyaçlarına cevap verecek bir yönetim tarzına dönmeye davet ediyoruz. CTP gerek Mağusa’da gerekse diğer yörelerimizde belediyeleri nasıl iflastan kurtardığını ve yöre halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırdığını göstermiş bir partidir. CTP’nin yerel yönetim anlayışı şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve halka kaliteli hizmete dayalıdır. Mağusa kentini bundan önce nasıl ki iflastan kurtarıp bir marka yaptık, şimdi de iflasın eşiğine gelen belediyemizi kurtararak geçmişteki başarılı günlerine taşımaya hazırız.

Gazimağusa Belediyesi
CTP’li Meclis üyeleri